عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: استمرار هم اندیشی متفکران دنیای اسلام توطئه های دشمنان را خنثی می کند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
استمرار هم اندیشی متفکران دنیای اسلام توطئه های دشمنان را خنثی می کند
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر در طول مدت سال هم اندیشی نخبگان و متفکران دنیای اسلام افزایش پیدا کند توطئه‌های دشمنان خنثی می شود.
محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" در خصوص تاثیرات گفتمان انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی اظهار کرد: بیداری اسلامی که در سال های اخیر در منطقه اتفاق افتاد همه ناشی از اقتدار جمهوری اسلامی بود که به عنوان یک کشور مستقل اسلامی هیچ امتیازی به قدرت‌های جهانی نمی دهد.
وی افزود: مردم کشورهای منطقه وقتی وابستگی حاکمان دست نشانده خود را می بینند و میزان فاصله گرفتن کشورشان از ارزش‌های اصیل اسلامی را به عینه مشاهده می کنند و آن را با کشور ما مقایسه می کنند در می یابند که عامل مشکلات و تیره روزی‌های آنها وابستگی آنها به کشورهای غربی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس خیزش‌های مردمی در کشورهای منطقه را ناشی از موفقیت کشور ما در حوزه‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های مختلف کشور ما در زمینه‌های مختلف مانند دست یابی به استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته‌ای در عین حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور خشم مردم منطقه را از میزان اتکای آنها به قدرت‌های خارجی را برانگیخت بنابراین آنها رو به بیداری بر پایه مفاهیم اسلامی و خیزش علیه حاکمانشان آوردند.
جوکار مهم ترین دستاورد برگزاری همایش نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی را استمرار در هم اندیشی متفکران دنیای اسلام دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی هرچه متفکران دنیای اسلام بیش از پیش با هم هم اندیشی کنند و این هم اندیشی به نوعی در طول سال تداوم داشته باشد توطئه های صهیونیست جهانی و دشمنان دنیای اسلام خنثی خواهد شد.
وی به فرهنگ غنی اسلامی به عنوان یکی از ظرفیت‌های دنیای اسلام اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که جهان به انحطاط فرهنگی رسیده است و فرهنگ غنی اسلامی می تواند با یک برنامه ریزی خوب و دقیق توسط کشورهای اسلامی در سراسر جهان منتشر شود و بسیاری از معضلات فرهنگی جامعه را حل کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با اشاره به موج اسلام خواهی در منطقه و حتی خارج از مرزهای خاورمیانه تصریح کرد: در حال حاضر روز به روز اسلام خواهی در میان نسل جوان در کشورهای خاورمیانه و سایر کشورها در حال افزایش است و این ظرفیت عظیم اسلامی نشان می دهد که کشورهای اسلامی با اتکا به این ظرفیت عظیم می توانند بر معادلات جهانی تاثیرگزار باشند.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: استمرار هم اندیشی متفکران دنیای اسلام توطئه های دشمنان را خنثی می کند

49