عضو کمیسیون امنیت ملی: نقش دنیای اسلام در ترسیم “هندسه جدید جهانی” پررنگ خواهد بود | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

عضو کمیسیون امنیت ملی:
نقش دنیای اسلام در ترسیم “هندسه جدید جهانی” پررنگ خواهد بود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در شرایط حاضر با توجه به پیشرفت هایی که ملت‌های مسلمان داشته‌اند نقش دنیای اسلام در ترسیم هندسه جدید جهانی پررنگ خواهند بود.
مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه جدید جهانی در خصوص تاثیر برگزاری این همایش اظهار کرد: در شرایط کنونی برگزاری این همایش می تواند باعث شود که کشورهای اسلامی برای تاثیرگذاری بیشتر در ترسیم هندسه جدید جهانی با یکدیگر هم اندیشی کنند و راهکارهای مورد نظر خود را ارائه دهند.
وی افزود: اتحاد و هم اندیشی مسلمانان در تاثیرگذاری بیشتر آنها بسیار موثر خواهد بود به شکلی که هرگاه جامعه اسلامی توانسته است بر مشکلات پیش روی خود غالب شود بیشترین میزان همدلی و اتحاد در میان آنها وجود داشته است، بنابراین در حال حاضر امت اسلامی برای اینکه بتوانند در ترسیم هندسه جدید جهانی موثرتر باشند، باید اتحاد خود را بیش از پیش تقویت کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به استیصال دنیای غرب در برهه کنونی اشاره کرد و افزود: دنیای غرب با بحران‌های مختلفی رو به روست که ناشی از دور شدن آنها از مفاهیم الهی است، بنابراین با توجه به اینکه دنیای اسلام به مفاهیم الهی اتکا کرده است می توان تصور کرد که نقش آنها در ترسیم هندسه جدید جهانی موثرتر از قبل خواهد بود.
داوتگری دنیای اسلام را محور تغییرات جهانی قلمداد کرد و افزود: بیداری اسلامی از منطقه خاورمیانه آغاز شد و دنیای اسلام آغازگر آن بود ولی همانطور که رهبر معظم انقلاب هم تاکید کردند جنبش وال استریت و99 درصدی هم با اتکا به همین خیزش ها دنبال شد تا بازهم این حقیقت اشکار شود که دنیای اسلام محور اصلی تغییرات جهانی است.
وی گروه های تکفیری و تندرو را یکی از چالش های جهان اسلام برای حفظ وحدت و یکپارچگی دانست و افزود: در برهه فعلی دشمن صهیونیستی با استفاده از جهالت گروه های تکفیری به دنبال آسیب زدن به دنیای اسلام و وحدت کشورهای اسلامی را تحت تاثیر قرار داده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان همگرایی رسانه‌های دنیای اسلام برای مقابله با امپراطوری رسانه‌ای صهیونیست‌ها را یکی از راه های ترویج فرهنگ اسلامی در جهان دانست و تاکید کرد: امروز رسانه‌های دنیا در اختیار کشورهای استعمارگر و صهیونیست هاست بنابراین رسانه های دنیای اسلام هم برای معرفی ارزش های والای سلامی باید با یکدیگر وحدت داشته باشند تا موانع را پشت سر بگذارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی: نقش دنیای اسلام در ترسیم “هندسه جدید جهانی” پررنگ خواهد بود

49