عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: انقلاب اسلامی ایران محور تغییرات هندسه جدید جهانی است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
انقلاب اسلامی ایران محور تغییرات هندسه جدید جهانی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: انقلاب اسلامی ایران با تاثیر فزاینده خود در جهان محور تغییرات هندسه جدید جهانی است.
حجت الله خدائی سوری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه جدید جهانی" در خصوص نقش انقلاب اسلامی ایران در شکل گیری بیداری اسلامی در منطقه اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایط فعلی محور تغییرات بین المللی به شمار می ورد و تا قبل از پیروزی انقلاب ما هیچ کشوری در جهان قابلیت ایشتادگی در برابر قدرت های شرق و غرب جهان را نداشت.
وی مطرح کردن شعار نه غربی و نه شرقی را یکی از ارکان غلبه گفتمان انقلاب اسلامی بر دیگر گفتمان ها دانست و تاکید کرد: امام عظیم الشان(ره) و مقام معظم رهبری بارها به این نکته تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی در برابر هیچ قدرتی در شرق و غرب دنیا از خود کرنش نشان نخواهد داد که مسئله هسته ای و دوران مقدس از بارزترین نمونه های این برتری به شمار می رود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاثیر پذیری انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی مردم منطقه را دلیل تاثیر پذیری آن بر معادلات بین المللی به خصوص در نرسیم هندسه جدید جهانی ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: توجه به این مسئله که انقلاب ما بعد از 35 سال چنان پر جوش و خروش است که بیداری اسلامی ملت های منطقه از آن تاثیر می پذیرد این حقیقت را اثبات می کند که عنصر تاثیر گذار در معدلات جهانی به خصوص در ترسیم هندسه جدید جهانی انقلاب اسلامی ایران و مفاهیم ارزشی و الهی مبتنی برآن است.
خدائی گردآوری دانشمندان و نخبگان دنیای اسلام را برای این باعث هم افزایی هرچه بیشتر دنیای اسلام دانست و گفت: در طول ایام سال هرچه کشورهای اسلامی به وسیله خواص و نخبگانشان گرد هم بیایند و بر و حدت و یکپارچگی هم تاکید کنند قدرت تاثیرگذاری آنها بر معدلات مختلف بین المللی بیشتر می شود.
وی در پایان افزود: وحدت جامعه اسلامی اجازه تفرقه افکنی صهیونیست ها به وسیله گروههای تکفیری و یا کشتار مسلمانان در عراق و فلسطن و آفریقای مرکزی را نمی دهد و این مسئله باید همواره مدنظر علما، نخبگان و دانشمندان جهان اسلام باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: انقلاب اسلامی ایران محور تغییرات هندسه جدید جهانی است

49