عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: دنیای اسلام نقش استراتژیکی در معادلات جهانی ایفا خواهد کرد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
دنیای اسلام نقش استراتژیکی در معادلات جهانی ایفا خواهد کرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در شرایط فعلی دنیای اسلام نقش استراتژیکی را در معادلات جهانی ایفا خواهد کرد.
حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه جهانی" اظهار در خصوص تغییر شرایط جهان و میزان تاثیرگزاری دنیای اسلام اظهار کرد: در حال حاضر کشورهای دنیا شاهد یک تغییر اساسی در توازن قدرت های جهانی هستند و کشورهای قدرتمند دیگر توانایی زورگویی و استعمار طلبی را نخواهند داشت زیر این عصر که در آن قرار گرفته ایم عصر آگاهی ملت هاست و این آگاهی اجازه استعمارطلبی به قدرت ها را نمی دهد.
وی افزود: دنیای اسلام با توجه به برتری فرهنگی و اجتماعی که دارد مفاهیم برتر الهی و انسانی را در خود گنجانده است تمایل ملت های آزادی خواه جهان را برای تاثیرگذاری بیشتر به سوی خود جلب می کند بنابراین معتقدم کخ دنیای اسلام نقش اساسی در معادلات آینده ترسیم هندسه جدید جهانی ایفا خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منطقه جغرافیایی که دنیای اسلام در آن واقع شده است را نیز بر ترسیم هندسه جدید جهانی موثر دانست و عنوان کرد: در حال حاضر کشورهای اسلامی در منطقه ای قرار گرفته اند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه ممتازی را دارند و این منطقه جغرافیایی همواره مورد طمع ورزی قدرت های جهانی بوده است به همین خاطر از این جنبه هم قدرت تاثیرگذاری دنیای اسلام بیشتر از جوامع دیگر است.
سبحانی نیا نخبگان و دانشمندان جهان اسلام را دارای یک ظرفیت عمیق برای قرار گرفتن در زمره شخصیت های تاثیرگذار بین المللی دانست و گفت: دنیای اسلام نخبگان و دانشمندان بی نظیری را دارد که حضرت امام (ره) که از جمله همین نخبگان بود که تاثیر فراوانی بر شرایط دنیا گذاشت در برهه فعلی هم ظهور و بروز این شخصیت های نخبه در بستر این همایش ها بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان تاثیر بیداری اسلامی بر دیگر جوامع امروز را اساسی و مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر جوامع مختلف دنیا از حرکت آزادی خواهانه ملت های مسلمان منطقه تاثیر پذیرفته اند و این تاثیر پذیری نشان از اهمیت دنیای اسلام در رقم خوردن معادلات جهانی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: دنیای اسلام نقش استراتژیکی در معادلات جهانی ایفا خواهد کرد

49