فراخوان دفتر کرسی های نظریه پردازی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیددفتر كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، آمادگي دارد، نظريه‌هاي انديشمندان، صاحبنظران، اساتيد ، دانشجويان و ديگر آحاد جامعه را در حوزه‌هاي نظامي، دفاعي، امنيتي و مديرت‌راهبردي دريافت نمايد و ضمن استقبال و حمايت از نظريه‌هاي پيشنهادي، آن‌ها را در فرآيند بررسي و ارزيابي قرار داده و به نظريه‌هاي برگزيده، امتيازات و هدايايي اهدا كند.»

 

آدرس: تهران بزرگراه شهيد بابايي، بعد از تقاطع هنگام، روبروي شهرك اميد، دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي- دفتر كرسي‌هاي نظريه‌پردازي- صندوق پستي: 445/19585

تلفن: 27353377

پست الكترونيك: nazarieh@sndu.ac.ir

فراخوان دفتر کرسی های نظریه پردازی

49