فراخوان مشمولان كارداني، ديپلم و زيرديپلم در شهريورماه سال 96 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه اي كليه مشمولان كارداني، ديپلم و زيرديپلم داراي برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم شهريور ماه 1396 را به خدمت سربازي فراخواند.

سازمان وظيفه عمومي ناجا طي اطلاعيه اي اعلام كرد: كليه مشمولان كارداني، ديپلم و زيرديپلم متولد 1355 تا پايان شهريورماه 1378 كه برگ آماده به خدمت به تاريخ 96/6/19 دريافت كرده اند، مي بايست با مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+10) ، برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش را دريافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام كنند.

در اين اطلاعيه آمده است؛ مشمولان ساكن تهران بزرگ مي بايست ساعت 6 صبح روز يك شنبه مورخ نوزدهم شهريور ماه 1396 و مشمولان ساكن ساير استان ها نيز ساعت 7 صبح تاريخ ذكر شده، در محل و مراكزي كه در برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

گفتني است عدم حضور به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده، غيبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي ، محروميت هاي اجتماعي را براي آنان در بر خواهد داشت. همچنین كليه مشمولان مذكور مي توانند با مراجعه به پايگاه فرهنگي سرباز به نشاني www.vazifeh.ir مدارك و وسايل مورد نياز جهت ارائه به مراكز آموزش را رويت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

فراخوان مشمولان كارداني، ديپلم و زيرديپلم در شهريورماه سال 96

49