قدرداني ايكائو از ايران در حل بحران هاي هوانوردي اخير در منطقه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

رئيس دفتر منطقه ايكائو در حاشيه سومين جلسه بررسي وضعيت مديريت ترافيك هوايي و ناوبري منطقه خاورميانه كه در دفتر منطقه اي ايكائو در قاهره برگزار شد از سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاههاي كشور به دليل اقدام ايران در حل بحران هاي هوانوردي اخير در منطقه تقدير كرد.
محمد خليفه رحما اظهار داشت: باعث افتخار من است كه مراتب قدرداني و تشكر خود را به سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه هاي كشور به دليل مشاركت لازم براي اجراي موفق برنامه احتمالي دفتر منطقه ايكائو در خاورميانه براي قطر، تقديم كرد.

 

وي افزود: پشتيباني ايران، انتقال ايمن مسير مجدد هواپيماهاي قطر را تضمين كرد و همچنين انطباق ايران با مقررات برنامه اضطراري مديريت ترافيك هوايي دفتر منطقه اي ايكائو در غرب آسیا (خاورميانه) به ويژه روش هاي اطلاع رساني و نظم كاري تيم هماهنگي اضطراري (CCTS) قابل قدر داني است .

 

وي افزود: مركز كنترل منطقه به طور موثري با دفتر منطقه غرب آسیا ايكائو از 5 جون 2017 كار كرده است و به موقع به شرايط احتمالي به طرز ماهرانه اي پاسخ داده است .

 

رئيس دفتر منطقه اي ايكائو در اين نامه آورده است، اقدامات احتمالي توافق شده بهترين استفاده از ظرفيت هاي منابع انساني موجود و سيستم مديريت ترافيك هوايي از بحران كنوني به خوبي شناخته شد .

 

وي ادامه داد: من از پشتيباني مداوم سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه ها با فعاليت هاي دفتر منطقه اي ايكائو در غرب آسیا تشكر كرده و روابط كاري عالي و همكاري بين ايران و دفتر منطقه اي ايكائو در غرب آسیا را براي منافع هواپيمايي كشوري تكرار مي كنم همچنين اين دفتر مفتخر است كه يك كشور مانند شما را به عنوان اعتبار بخشي منطقه به شمار آورد.  

 

گفتني است؛ هيئت ايراني شركت كننده در سومين جلسه بررسي وضعيت مديريت ترافيك هوايي و ناوبري منطقه غرب آسیا كه با تمركز بر بحران تحريم فضاي كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر در خصوص عبور پروازهاي قطري و برنامه ريزي براي مديريت شرايط موجود و آتي ترافيك هوايي با در نظر گرفتن ايمني پروازهاي عبوري و تحليل اقدامات صورت گرفته توسط هر يك از كشورهاي منطقه طي سه ماهه ي اخير، با حضور نمايندگان كشورهاي جمهوري اسلامي ايران ، مصر ، عربستان سعودي ، قطر ، امارات متحده عربي ، بحرين ، كويت ، مدير ناوبري هوايي دفتر مركزي ايكائو در مونترال و مدير عمليات دفتر منطقه اي ياتا در منطقه ي غرب آسیا در دفتر قاهره ي ايكائو برگزار شد متشكل از محمدسعيد شرفي مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري ، مسعود نيكبخت مديركل كنترل ترافيك هوايي، ميثم شاكر معاون دفتر نظارت بر عمليات سازمان و بهزاد سهيل معاون مديركل كنترل ترافيك هوايي بود.

 

قدرداني ايكائو از ايران در حل بحران هاي هوانوردي اخير در منطقه

49