قطر و عربستان وعدۀ کمک مالی دروغ به لبنان دادند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدروزنامه لبنانی الأخبار نوشت: «شش ماه پس از وعدۀ قطر و عربستان سعودی برای کمک به لبنان معلوم شد این وعده، دروغ و حرف است. قطر قول داده بود که 500 میلیون دلار اوراق قرضۀ ارز سرمایه گذاری کند اما هیچ اقدامی نشده است. عربستان سعودی هم از سر حسادت چند ساعت بعد اعلام کرد که آماده است تا هر چقدر از دستش بر می‌آید به اقتصاد لبنان کمک کند اما هیچ نشانه‌ای از چنین آماده‌سازی‌ها نشان نداده است.»

این روزنامه آورده است: «قطر یوروباندز را خریداری کرد. قطر اوراق قرضه را خریداری نکرده است. عربستان سعودی از لبنان حمایت نخواهد کرد. عربستان سعودی هنوز پشتیبانی نمی‌کند. بازارهای مالی شش ماه را با این وضعیت به سر بردند.»

الاخبار افزود: «هر زمان که تکانی در قیمت‌های اوراق قرضه رخ می‌دهد بازارها یکی از وعده‌های قطر و عربستان سعودی را مطرح می‌کنند تا دلشان خوش باشد. مقامات لبنانی هم نسبت به این وعده‌ها اظهار خوش‌بینی می‌کنند توّهمی که لبنانی‌ها آن را تأیید می‌کنند، اما واقعیت این است که پس از گذشت شش ماه معلوم شد قطر و عربستان فقط بلدند حرف بزنند.»

این روزنامه یادآور شد: «از طرف عربستان هیچ نشانه‌ای از آمادگیِ این کشور برای ارائۀ کمک مالی به لبنان نه در زمینۀ سرمایه‌گذاری و نه گردشگری وجود ندارد، چرا که عید فطر (15 خرداد 1398) آمد و رفت و وعده‌هایِ سعودی‌ها عملی نشد. دربارۀ قطر هم داده‌ها مؤید مطلب است. فعالان حوزۀ بازارهای مالی می‌گویند در فوریه گذشته (بهمن ماه 1397) طرف‌های قطری اوراق قرضه به ارزشیِ کم‌تر از 60 میلیون دلار خریداری کردند که البته این عملیات بین طرف‌های قطری و سرمایه گذارانِ خارجی صورت گرفته است و پس از آن هیچ عملیات دیگری در کار نبوده، گویی قطری‌ها به این مبلغ ناچیز اکتفا کردند.»

منبع خبر: خبرگزاری فارس

قطر و عربستان وعدۀ کمک مالی دروغ به لبنان دادند

49