لاسجردی:‌ جمهوری اسلامی توان ایجاد افق جدیدی برای ملت‌های جهان اسلام را دارد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

لاسجردی:‌
جمهوری اسلامی توان ایجاد افق جدیدی برای ملت‌های جهان اسلام را دارد
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران به این اعتماد به نفس و باور رسیده که می تواند افق جدیدی برای ملت‌ها و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام ایجاد کند.
حسن لاسجردی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، با بیان اینکه طراحی یک هندسه جدید از تحولات نظام بین‌الملل وابسته به میزان بازیگری و اندیشه و تفکری است که یک کشور و ملت داراست، اظهار کرد: برای هدایت و راهبری دنیا به این معنا که اگر کشور، ملت و دین آئینی دارای نگاه جدیدی به همراه نقش روشنگرایانه‌ای باشد، قطعا می‌تواند پرچم هدایت و پیشقراولی نظام بین‌الملل را ادعا کند و به دست بگیرد.
وی افزود: بدین ترتیب آن کشور و ملت می تواند خود را به عنوان یک مکتب جدید یا مشی مدیریت کننده حیاط جهانی مطرح کند؛ تاکنون در این مسیر قدرت‌های بزرگ به ویژه غرب و شرق در تلاش بودند که نشان دهند همه راه‌ها به آن ها ختم می ‌شود و هیچ ملت و کشوری به جز آن‌ها نیست که بتواند ادعای مدیریت جهانی داشته باشد.
این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه با اشاره به طرح موضوع هندسه جدید جهانی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد:‌ طرح این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز اندیشه‌های دینی امام راحل نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران به ‌گونه ای است که می تواند دایه این مسئله را داشته باشد و براساس داشته‌ها و افقی که در اندیشه‌های اسلامی برای ما مطرح است، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه کاملی را به جامعه بشری تقدیم کنیم.
لاسجردی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به این اعتماد به نفس و باور رسیده که می تواند افق جدیدی برای ملت‌ها و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، گفت: قطعا زمانی که کشوری تفکر جدید ارائه می‌کند، همه توجهات را به خود جلب خواهد کرد و در این راستا اگر آن فکر جدید دارای کارآمدی و روزآمدی لازم باشد، این موضوع به ارتقای جایگاه آن ملت و کشور و الهام گیری سایر ملت‌ها منجر می‌شود.
کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: بنابراین اگر ما امروز بتوانیم این هندسه را به طور دقیق طراحی و به جهان ارائه کنیم، به طور حتم می توان یک پیوند در فضای جدید ارتباطی ایجاد و در نتیجه جایگاه ما ارتقا پیدا می‌کند.

لاسجردی:‌ جمهوری اسلامی توان ایجاد افق جدیدی برای ملت‌های جهان اسلام را دارد

49