ماهواره‌هایِ جدیدِ ایرانی در مدار قرار می‌گیرند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ماهواره‌هایِ جدیدِ ایرانی در مدار قرار می‌گیرند

 

دکتر «مرتضی براری»، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیسِ سازمان فضایی ایران روز یکشنبه (12 آبان 1398) در نشستِ تخصصیِ کسب و کارِ فضاپایه اظهار کرد: «برنامۀ دوم ۱۰ سالۀ توسعۀ فضایی کشور از سال ۹۵ آغاز و تا سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت که مهمترین برنامۀ آن طی ایجادِ زیرساخت‌های بومیِ فضایی است.»

وی بیان داشت: «از ابتدایِ اجرای برنامۀ دوم تاکنون دو ماهواره به فضا فرستادیم که ماهوارۀ پیام به علتِ تأخیر ۲۰ ثانیه‌ای و تغذیۀ نامناسب نتوانست به خوبی در مدار قرار گیرد اما این مسأله نه تنها امید را از ما نگرفت بلکه آن را زنده و هدف را تقویت کرد.»

دکتر براری گفت: «در ادامۀ عملیاتی شدن برنامۀ دوم ۱۰ سالۀ توسعه فضاییِ کشور سه ماهواره در حال تکمیل و قرار گرفتن در مدار است.»

وی افزود: «دانشگاه‌هایِ ما به ویژه صنعتی شریف و امیرکبیر در حوزۀ فضا اقداماتِ راهبردی خوبی انجام داده‌اند و به دستاوردهایِ خوبی هم رسیده‌اند، هیچ کشوری در حوزۀ طراحی و حتی نظارت با ما همکاری نداشت و تمامِ ماهواره‌ها توسطِ نیروهای متخصصِ بومی طراحی، ساخته و به فضا پرتاب شد.»

رئیس سازمان فضایی گفت: «اولویت بعدی ما تبدیل اقتدارِ علمی به اقتدارِ اقتصادی در عرصۀ فضا است؛ ۹۰ درصدِ هزینه‌های یک فضاپیما قبل از ساخت و مابقیِ آن مربوط به بعد ساخت و ارسال است که می‌تواند تحولِ عظیمی در اقتصادِ کشور ما ایجاد کند.»

دکتر براری این موضوع را فرصتی برایِ اقتصاد کشور و توسعۀ خدمات فضایی عنوان و اظهار کرد: «اقتصادِ فضا نوظهور است که رشدِ اقتصادی آن در یک دهه ۱۳۹ درصد و کل رشدِ اقتصادی جهان در همین بازۀ زمانی ۱۹.۴ درصد ثبت شده است.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتِ دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم را مبتنی بر خلاقیت و نوآوری دانست و گفت: «اقتصاد فضایی به عنوان اقتصادِ نوظهور یک سبدِ اقتصادی جدید است که جامعۀ ما با آن آشناییِ چندانی ندارد و نسل‌ِ امروز دانشگاه باید به سمتِ آشنایی هرچه بیشتر جامعه با این سبد تحولگرا اقتصادی حرکت کند.»

وی افزود: «داده‌های ماهواره‌ای که نشأت گرفته از صنعتِ فضایی کشور است می‌تواند در ۹۰ درصد از خسارت‌ِ مخاطراتِ طبیعی به غیر از زلزله، نشستِ زمین و آتش‌سوزی مدیریتِ هزینه داشته باشد.»

وی اظهار کرد: «در سیل ابتدایِ امسال با اطلاعاتِ ماهواره‌ایِ ۴۰ سال قبل توانستیم بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارت‌ را مدیریت و کاهش دهیم و طبیعی است که با داده‌های جدید می‌توان خیلی بهتر از این شرایط را مدیریت کرد.»

منبع خبر: ایرنا

ماهواره‌هایِ جدیدِ ایرانی در مدار قرار می‌گیرند

49