متقی: هندسه قدرت جهانی در حال تغییر و دگرگونی است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

متقی:
هندسه قدرت جهانی در حال تغییر و دگرگونی است
دبیر علمی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهاني" گفت: ظهور نیروهای اسلامی صرفا یک ادعا، آرزو یا احساس متعلق به گذشته در قالب نوستالوژی نیست بلکه باید نشانه های عینی آن را در معادله قدرت خاورمیانه دید.
دکتر ابراهیم متقی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین‌المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، با اشاره به اینکه چهار مولفه بنیادین در حوزه سیاست، قدرت، امنیت و تهدیدات دچار تغییر و دگرگونی شده است، گفت: در این ارتباط بازیگران نقش محوری در هندسه قدرت دارند و از این رو هنگامی که بازیگران هویتی ظهور پیدا می کنند، یعنی نیروی جدیدی وارد معادله قدرت و فرآیند اثرگذاری شده است.
متقی دومین مولفه اثرگذار بر هندسه قدرت را «چگونگی توزیع» بین بازیگران دانست و افزود: این مولفه در ادبیات روابط بین الملل تحت عنوان «ساختار» شناخته می شود، بنابراین نه تنها بازیگران سیاست بین الملل گسترش می یابد بلکه در ساختار روابط بین المل هم تاثیر می گذارند، به عنوان نمونه می توان به تغییراتی که از دهه 1980 به بعد نسبت به دوران قبل در فضای بین الملل به وجود آمده است، اشاره کرد.
دبیر علمی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهاني سومین مولفه در این خصوص را «شکل وشیوه تعامل» بین بازیگران خواند و اظهار داشت: در این ارتباط الگو و روند کنش بازیگران تغییر یافته است و چهار مولفه را باید ماهیت و شکل بخش بازیگران دانست که در قالب موضوعات هویتی معنا می یابد. تمامی مولفه های یاد شده نشان می دهد که هندسه قدرت در حال تغییر و دگرگونی است.
وی با اشاره به تحولات قدرت بعد از جنگ سرد افزود: تحولات امنیت منطقه ای بعد از جنگ سرد معطوف به نقش بازیگران فراملی، حاشیه ای و هویت ساز بوده است.
وی با بیان اینکه اسلام در قالب اندیشه سیاسی و هویتی تلقی می شود که در دوران جدید بازنمایی شده است، افزود: نشانه هویت یابی اسلامی در مرکز ثقل محیطی ارزیابی می شود که مسلمانان در مرکز آن قرار گرفتند و بر این اساس محیط خاورمیانه را باید تابعی از ظهور و نقش آفرینی هایی دانست که کشورها، حیات سیاسی خود را درقالب ایدئولوژی سنتی و کلاسیک همانند لیبرالیسم و مارکسیسم پیگیری نمی کنند.
این استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه انقلاب ایران ظهور اندیشه اسلامی است که به گفتمانی منطقه ای تبدیل شد، خاطر نشان کرد: از دهه 1980 گروه های اسلام گرا در معادلات قدرت نقش آفرینی کرده اند و گروه ها و گفتمان های اسلامی به عنوان نیروی اثرگذار بر معادله قدرت امنیت منطقه ای به ویژه خاورمیانه ظهور کرده اند.
وی تاکید کرد:ظهور نیروهای اسلامی صرفا یک ادعا، آرزو یا احساس تعلق به گشته در قالب نوستالوژی نیست. بلکه باید نشانه های عینی آن را در معادله قدرت خاورمیانه، جنگ 2006،2009 و تحولات سیاسی کشورهای مانند لیبی، یمن، مصر ، تونس و بسیاری از مناطق دیگر دید.

متقی: هندسه قدرت جهانی در حال تغییر و دگرگونی است

49