مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسۀ علنی روز یکشنبه 15 مهر 97 لایحۀ الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به‌عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.

 

متن مصوبۀ مجلس در لایحۀ CFT

نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحۀ الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT با یک مادۀ واحده و هفت حق شرط را تصویب کردند. متن لایحۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به شرح زیر است:

 

مادۀ واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18 آذرماه 1387 برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصرۀ این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

1- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌موجب جزء الف بند ۲ مادۀ ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام‌آور شدن مفاد مادۀ ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامۀ ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک مادۀ ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد مادۀ ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

3- موضوع بند یک مادۀ ۲۴ کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع مادۀ ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

4- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.

5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ مادۀ ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.

تبصره - دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.

 

لایحۀ CFT در ۲۹ مرداد و ۳ مهر در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد. مجلس پیش از این در خردادماه بررسی این لایحه را به مدت دو ماه به تأخیر انداخته و امروز در نهایت لایحۀ CFT را تصویب کردند. لایحۀ CFT یکی از لوایح چهارگانۀ گروه اقدام ویژۀ مالی است که کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلت FATF برای عمل به ۴۱ توصیۀ باقی‌مانده است. اکنون ایران در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.

منبع خبر: ایسنا

مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد

49