محاسبه ضربه هسته ای روسیه به آمریکا | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

در آمریکا خسارات ناشی از ضربه هسته ای روسیه را محاسبه کردند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از «نشنلل اینترست»، پروفسور متیو کرنیگ از دانشگاه جورج تاون، خسارات آمریکا پس از دو ضربه هسته­ای پشت سرهم روسیه به آمریکا را محاسبه کرد.

طبق محاسبات وی، در جریان اولین ضربه هسته ای روسیه به آمریکا، اگر این اتفاق بیفتد، 131 شهر آمریکا می توانند نابود شوند که حدودا 70 میلیون نفر در آنجا زندگی می کنند و در صورت وقوع این ضربه، آمریکا قدرت پاسخگویی در ابعاد بزرگ را از دست خواهد داد. ضربه دوم روسیه 12 شهر دیگر آمریکا را نابود و باعث کشته شدن 28 میلیون نفر دیگر خواهد شد. علاقمندان برای مطالعه بیشتر  پژوهش فوق می­توانند به نشریه « نشنال اینترست» مراجعه نمایند.

محاسبه ضربه هسته ای روسیه به آمریکا

49