مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع): بیداری اسلامی نقطه تعیین کننده در تحول قدرت جهانی/ موج بیداری اسلامی جدید در راه است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع):
بیداری اسلامی نقطه تعیین کننده در تحول قدرت جهانی/ موج بیداری اسلامی جدید در راه است
مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع) با بیان اینکه موج بیداری اسلامی جدید در راه است، گفت: بیداری اسلامی نقطه تعیین کننده در تحول قدرت جهانی است.
حسن خاکرند در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: با توجه به تحولات شگرف آفرین و هم چنین تعیین کننده در جهان اسلام از جمله تحولات سیاسی و فرهنگی، توانایی‌های جهان اسلام در این زمینه هم بالقوه و هم بالفعل می‌تواند در جهت دهی این تحولات موثر باشد.
وی افزود: جهت دهی توانایی‌های جهان اسلام می‌تواند در مسیر منافع جهان اسلام و به نفع مردم مسلمان منطقه نقش آفرین باشد و نکته اساسی اینجاست که توانایی‌ها و ظرفیت‌های جهان با ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملل اسلامی قابل مقایسه نیست.
ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام در مسیر "هندسه جدید قدرت جهانی"
مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع) با اشاره به ظرفیت‌های عظیم در کشورهای اسلامی تاکید کرد: در وهله نخست باید گفت کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته‌اند که سه قاره مهم جهان را به هم پیوند می‌دهد و همچنین از ذخایر عظیم نفتی و زیرزمینی برخوردارند.
خاکرند گفت: هیچ کجای جهان نظیر کشورهای اسلامی دارای این ذخایر عظیم نبوده و از این بعد کشورهای اسلامی دارای قدرت هستند، همچنین در بعد جمعیت نیز میزان جمعیت مسلمانان قابل توجه بوده که میزان آن نیز در حال افزایش است.
وی از تحولات در جهان عرب و بیداری اسلامی یاد کرد و افزود: همین تحولات و بیداری نشان می‌دهد که جهان اسلام به چه میزان آگاهی و شعور سیاسی رسیده که این مسئله خود یکی از عوامل تعییین کننده در تحول قدرت جهانی و هندسه جدید قدرت به شمار می‌رود.
مدیرکل حوزه افریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع) با اشاره به ظرفیت های فرهنگی جهان اسلام خاطرنشان کرد: وجود انبوهی از اندیشمندان و فیلسوفان در کشورهای اسلامی خود یک توانایی و ظرفیت بزرگ است که با مدد از این بخش می‌توان یک نهضت سراسری برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی و راهبردی ایجاد کرد و سبب شکوفایی هر چه بیشتر تمدن و فرهنگ غنی اسلام شد.
خاکرند بیداری اسلامی را نقطه تعیین کننده در تحول قدرت جهانی توصیف کرد و گفت: استکبار جهانی و عوامل آن در منطقه به دنبال این هستند تا منطقه را به نفع منافع خود مدیریت کنند که البته باید گفت تاحدودی این مسئله صورت گرفته و نکته دیگر این است که باید توجه داشت بیداری مسلمانان سبب موفقیت آنی و کوتاه مدت عوامل استکبار در منطقه شده است.
وی تصریح کرد: هرچند عوامل استکبار از هیچ تلاشی نظیر اختلاف افکنی، کودتای مرئی و نامرئی و فشار برای تسلط بر منطقه دریغ نمی‌ کنند اما منطقه و جهان اسلام به بیداری و آگاهی رسیده است.
موج بیداری اسلامی جدید در راه است
مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع) با بیان اینکه به عقیده من موج بیداری اسلامی جدید در راه است، خاطرنشان کرد: موج بیداری اسلامی جدید در راه بوده و این نشان از پیروزی جهان اسلام در شکست استکبار و عوامل آن داشته که خود نقش تعیین کننده جهان اسلام در تحول قدرت و هندسه جدید جهانی را نشان می‌دهد.
خاکرند برگزاری همایش بین‌المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی را ترسیم یک نقشه راه برای ملت‌ها وسیاستمداران مسلمان توصیف کرد و افزود: به واسطه این همایش و اجلاس‌هایی از این قبیل سیاستمداران و ملت های مسلمان می‌توانند نقشه راه آینده خود را ترسیم کنند.
مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع) خاطرنشان کرد: در این همایش باید با بررسی چالش‌ها و تهدیدهای این مسیر یک آگاهی در جهان اسلام نسبت به توطئه و برنامه استکبار و استعمار در مسیر توسعه قدرت ایجاد کند تا با تکیه بر آگاهی و ظرفیت های عظیم جهان اسلام بتوانیم نقشه دشمنان را بر آب و تحول قدرت جهانی را با محوریت اسلام صورت دهیم.

مدیرکل حوزه آفریقاعربی مجمع جهانی اهل البیت(ع): بیداری اسلامی نقطه تعیین کننده در تحول قدرت جهانی/ موج بیداری اسلامی جدید در راه است

49