مراسم آغاز به کار انجمن علمی علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

مراسم آغاز به کار انجمن علمی علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۴ با حضور سردار ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح برگزار گردید.

 

 

 

 

 

مراسم آغاز به کار انجمن علمی علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

49