مشاور عالی فرماندۀ معظم کل قوا: روس‌ها علیه ایران توافق نمی‌کنند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی