معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی: غربی‌ها خود اعتراف می‌کنند اسلام قدرت سیاسی قرن 21 است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
غربی‌ها خود اعتراف می‌کنند اسلام قدرت سیاسی قرن 21 است
معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اسلام در هندسه جدید جهانی جایگاه ویژه داشته و در آینده، اسلام سیاسی تاثیرگذار بوده تا آنجا که به اذعان نظریه پردازان غربی اسلام، قدرت سیاسی قرن 21 است.
جواد منصوری در گفتگو با روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران تغییرات متنوع و متعدد در سطح جهانی به وجود آورد که از جمله آن ارائه موضوعات و روش های جدید و هم چنین نقد اساسی نسبت به ساختارهای موجود در سطح جهانی بوده است.
وی افزود: از طرفی دنیا با پدیده جدیدی با نام انقلاب اسلامی مواجه شد که معیارهای این پدیده با نظام سلطه و استبداد هیچ سازگاری نداشته و از طرفی مبناهای فرهنگی این انقلاب نیز با مباحثی نظیر لیبرالیسم و ناسیونالیسم هماهنگی نداشت، از همین رو واکنش منفی دنیا را نسبت به انقلاب اسلامی به ویژه در مجامع بین المللی شاهد بودیم.
به اذعان خود غربی ها اسلام، قدرت سیاسی قرن 21 است
معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه امروز اذهان عمومی جهان سوق به اندیشه ها و تفکرات انقلاب اسلامی دارد، گفت: با همه تلاش و واکنش های مخالفان انقلاب اسلامی، امروز شاهد آن هستیم که این انقلاب اذهان عمومی جهان را به خود جلب کرده به طوری که مباحثی نظیر شیعه شناسی و اسلام شناسی در صدر موضوعات مراکز تحقیقاتی و استراتژیک دنیا قرار دارد.
منصوری با بیان اینکه بیداری اسلامی از جمله مقولاتی است که هندسه جدید جهانی را شکل می دهد، اظهار کرد: در این شکل دهی هندسه جدید جهانی، استقلال، معنویت و محورهای دینی جایگاه ویژه داشته و به همین دلیل عنوان می شود که در آینده، اسلام سیاسی تاثیرگذار بوده و به اذعان نظریه پردازان غربی اسلام، قدرت سیاسی قرن 21 است.
وی تاکید کرد: در برگزاری همایش هایی نظیر نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی می بایست به تغییرات فکری و ادبیاتی که در ساختار بین المللی شکل گرفته توجه ویژه شود، امروز دیگر کسی از سوسیالیسم و ناسیونالیسم و مواردی از این قبیل سخن نمی گوید، چرا که اعتباری ندارند و در مقابل عباراتی که اذهان عمومی جهان را درگیر خود کرده عباراتی نظیر شهادت، معنویت و تکلیف شرعی است.
مسلمانان حرکت های مردمی را تکلیف شرعی می دانند
معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز همه مسلمانان حرکت های خود را براساس تکلیف شرعی مشخص می کنند و جنبه های مادیگرایانه، قدرت طلبانه و سودطلبانه تحت شعاع تکلیف شرعی قرار گرفته است.
منصوری با انتقاد از ضعف همایش ها و اجلاس ها در کشور گفت: یکی از ضعف های ما در برگزاری همایش این است که با اتمام آن پرونده را بسته و از این حیث به یک جمع بندی درست و نتیجه بخش نمی رسیم و آثار منتشره فقط جنبه تبلیغاتی پیدا می کند که باید نسبت به رفع این ضعف اهتمام ویژه صورت گیرد.
ظرفیت های عظیم جهان اسلام در تحول قدرت جهانی
وی با اشاره به ظرفیت های عظیم جهان اسلام در تحول قدرت جهانی تاکید کرد: اگر ظرفیت های عظیم جهان اسلام با سه محور آگاهی مسلمانان، وحدت امت اسلام و رهبری و هدایت حرکت های دینی به دست علما و مراجع ساماندهی شود، به طور حتم اهداف جهان اسلام در تحقق تحول قدرت جهانی با محوریت اسلام انجام می پذیرد.
معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی نقش نخبگان جهان اسلام را در تغییر هندسه قدرت جهانی با محوریت اسلامی بسیار اساسی توصیف کرد و افزود: در هر جامعه ای درصدی از افراد آن جامعه با عنوان نخبگان، تعیین کننده مسیر حرکت جامعه بوده که می توانند حرکت های مردمی را تبدیل به قدرت کنند.
منصوری تاکید کرد: نخبگان جهان اسلام چه در بعد اعتقادی و چه در بعد سیاسی و چه در بعد اقتصادی و فرهنگی می توانند جامعه اسلامی را تغذیه و آگاه کنند و حرکت ها را در مسیر خود هدایت و از هرگونه توقف، تخریب و انحراف جلوگیری کنند.

معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی: غربی‌ها خود اعتراف می‌کنند اسلام قدرت سیاسی قرن 21 است

49