معاون وزیر علوم: حركت به سمت دانشگاه هاي كارآفرين رويكرد وزارت علوم است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دكتر احمدي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در همايش تبيين سياست هاي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تالار حكمت دانشگاه گيلان با بيان اينكه براساس آمار منتشر شده در پايگاه جهاني نوآوري كه كشورها را براساس 85 شاخص ارزيابي مي كنند، گفت: در اين پايگاه 141 كشور را براساس 85 شاخص ارزيابي مي كنند، كه رتبه ايران در سال 2012 رتبه 104 و در سال 2017 رتبه 75 است.

وي تصريح كرد: طي چند سال اخير سعي شده ريل گذاري براي هدايت دانشگاه ها به سمت كارآفريني و تبديل شدن به دانشگاه هاي مبتني برنوآوري و اثرگذاري شكل بگيرد و تلاش شده تعامل بيشتري با شركت هاي دانش بنيان، توسعه ارتباط با صنعت و مراكز رشد در دانشگاه ها فراهم شود.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، افزود: بر اساس رتبه بندي تايمز در سال 2017 تعداد 13 دانشگاه ايراني در ميان دانشگاه هاي مطرح دنيا قرار گرفتند كه اين تعداد در سال 2013 تنها يك دانشگاه ايراني بوده است.

احمدي سهم ايران در توليد مقالات علمي دنيا در سال 2013 را 1.34درصد عنوان كرد و گفت: در سال 2016، 1.89 درصد افزايش يافته است.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با اشاره به اينكه سياست هاي كلان وزارت علوم در هدايت علم و فناوري صرفا توليد مقاله نيست، افزود: در پايگاه جهاني نوآوري عمده بهبود در حوزه آموزش عالي است و در حوزه اقتصاد رشد خوبي نداشتيم.

احمدي با تاكيد بر اينكه حل معضلات موجود در جامعه يكي از نقش هاي دانشگاه ها است، گفت: رشد علمي كشور مطلوب است.

وي ايجاد نظام هم افزايي را عامل رشد دانشگاه ها در مسير تحقيق و پژوهش دانست و افزود: اين نظام نيازمند مجموعه اي از شاخصه ها چون تعامل، فرهنگ است.  

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم بر لزوم ايجاد فضاي زنده خلاقيت در اساتيد و دانشجويان تاكيد كرد و گفت: ايجاد چنين فضايي در حركت به سمت دانشگاه هاي كارآفرين اثرگذار است.

احمدي رويكرد وزارت علوم را حركت به سمت دانشگاه كارآفرين دانست و ادامه داد: حركت به سمت دانشگاه كارآفرين يكي از ويژگي هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است.

وي با بيان وزارت علوم در حوزه اقتصاد مقاومتي، 5 پروژه را در دستور كار دارد، افزود: تحقق دانشگاه كارآفرين، ايجاد مدل آموزش عالي براي ارتباط قوي با صنعت و حل مشكلات، ارتقا دانشگاه و پژوهشگاه كشور در تراز بين المللي، آمايش و پايش نظام آموزش عالي و پروژه نظام آموزشي مهارتي از 5 پروژه وزارت علوم در حوزه اقتصاد مقاومتي است.

احمدي يكي از چالش هاي موجود در حوزه توليد علم را توليدات علم در حوزه علوم انساني ذكر كرد و ادامه داد: بر اين اساس برنامه ريزي هايي را براي حضور محققان علوم انساني در مجامع بين المللي ارائه كرديم كه از آن جمله مي توان به ابلاغ آيين نامه تشويقي خاص براي مطالعات علوم انساني اشاره كرد.

معاون وزیر علوم: حركت به سمت دانشگاه هاي كارآفرين رويكرد وزارت علوم است

49