مقدم فر: جمهوری اسلامی اصلی ترین نقطه مهندسی جدید هندسه جهان است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مقدم فر:
جمهوری اسلامی اصلی ترین نقطه مهندسی جدید هندسه جهان است
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط حاضر اصلی ترین محور مهندسی هندسه جدید جهان است.
حمیدرضا مقدم فر در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه جهانی" در خصوص شرایط جهان برای تغییرات در هندسه قدرت اظهار کرد: امروز شاهد اتفاقات مهمی در دنیا هستیم و می بینیم که پارادایم های بین المللی مختلف در جهان تغییر کرده است.
وی افزود: تغییر پارادایم های جهانی منجر به تغییر معادلات جهانی شده است و قدرت های مستکبر دنیا دیگر قادر به زورگویی و حکمرانی در جهان امروز نیستند به همین خاطر هندسه جدید در جهان در حال ترسیم است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه از تحولات اوکراین به عنوان نمونه عینی از تغییرات در هندسه جهانی یاد کرد و افزود: در حال حاضر رفتارشناسی های که نسبت به اتفاقات اوکراین به دست آمده است نشان می دهد که در جایی که شاید صحبت از مفاهیم اسلامی هم نیست بازهم قدرت های جهانی بر سر دستیابی به منابع و ثروت ها با یکدیگر مجادله می کنند که این نشان می دهد که آنها در اوج ضعف و ناتوانی به سر می برند.
مقدم فر نقش جمهوری اسلامی را در میان کشورهای اسلامی در ترسیم هندسه جدید جهانی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: در شرایط حاضر جمهوری اسلامی به نوعی اصلی ترین محور در مهندسی هندسه جدید جهانی است و می تواند محور وحدت و وفاق امت اسلامی برای تاثیرگذاری بیشتر در این وحدت و همدلی باشد.
وی در ادامه به قدرت علمی و فرهنگی جهان اسلام نسبت به دنیای غرب برای تاثیرگذاری بیشتر در تغییر هندسه جهانی اشاره کرد و گفت: از دیرباز مشرق زمین نسبت به دنیای غرب در مفاهیم علمی و فرهنگی در جایگاه ممتازی تری بوده است و غربی ها در واقع علوم مورد نیاز خود را از شرق دنیا به یغما بردند با توجه به این مسئله و ذکر این نکته که دنیای اسلام دانشمندان و صاحب نظران علمی فراوانی را دارد می توان پیش بینی کرد که دنیای اسلام پیشگام در ترسیم هندسه جدید جهانی است.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه در پایان وحدت دنیای اسلام برای مقابله با رژیم صهیونیستی و جریان های تکفیری را ضروری قلمداد کرد و تصریح کرد: دنیای غرب و صهیونیست ها با اتکا به جریان های جاهل تکفیری قصد وحدت شکنی در میان مسلمانان را دارند که وحدت مسلمانان می تواند باعث شکست آنها شود.

مقدم فر: جمهوری اسلامی اصلی ترین نقطه مهندسی جدید هندسه جهان است

49