مقدم فر: دیپلماسی عمومی ابزار کارامد جهان اسلام برای تغییر "هندسه قدرت جهانی" است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

مقدم فر:
دیپلماسی عمومی ابزار کارامد جهان اسلام برای تغییر "هندسه قدرت جهانی" است
دبیر نشست تخصصی مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار و پیچ و تاریخی گفت: دیپلماسی عمومی می تواند ابزار کارآمد ملت های جهان اسلام برای تعامل با یکدیگر و افزایش ضریب تاثیر آنها بر روند تحولات جهانی باشد.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، دکتر حمیدرضا مقدم فر در نشست تخصصی مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار و پیچ و تاریخی اظهار کرد: در نظام جهانی کنونی شاهد گذار از نظم وستفالیایی دولت محور به نظم پساوستفالیایی هستیم که در سایه آن بسیاری از کنشگران نوظهور مانند سازمان های بین المللی، سازمانهای فراملی، نهضت های ملی بخش، شرکت های چند ملیتی، افراد و گروه ها در کنار دولت قرار گرفته اند و مشغول کنشگری هستند و هر یک بخشی از انباشت قدرت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: در این شرایط دولت ها دیگر فعال مایشاء در محیط بین الملل نیستند بلکه مجبورند حضور مدعیان جدید را به رسمیت بشناسند و این حقیقت را بپذیرند که امروزه قدرت و حاکمیت در یک عرصه فراملی اعمال می شود.
دبیر نشست تخصصی مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار و پیچ و تاریخی، خاطرنشان کرد: در واکنش به این تحولات بنیادین دولت ها ناچارند ابزار و راهکارهای جدیدی را برای مواجهه شدن و تعامل با قدرت های نوظهور جهان ابداع کنند و به کار گیرند؛ از جمله این ابزارها دیپلماسی عمومی است که می توان آن را مجرای تعامل و اعمال نفوذ دولت ها بر افکار عمومی و توده های جهانی دانست.
مقدم فر با بیان اینکه سرمایه گذاری کلان دولت ها بر دیپلماسی عمومی حکایت از اهمیت یافتن جایگاه افکار عمومی مردم جهان در عرصه معادلات سیاسی و اجتماعی دارد، تاکید کرد: دیپلماسی عمومی می تواند ابزار کارآمد ملت های جهان اسلام برای تعامل با یکدیگر و افزایش ضریب تاثیر آنها بر روند تحولات جهانی باشد.
وی افزود: استفاده از راهکارهایی مانند تعاملات چهره به چهره در چارچوب کنفرانس ها و سمینارها، برنامه های مبادله ای و برنامه های رسانه ای و فعالیت های فرهنگی و هنری می تواند عامل مناسبی جهت تحکیم و تقویت دیپلماسی عمومی اسلامی باشد.
"الگوها و نظریه های تحول هندسه قدرت جهانی"، "شناخت ظرفیت های راهبردی دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی"، "چالش ها و آسیب های دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی"، "دستاوردهای جهاد علمی در شکل گیری هندسه قدرت"، "آینده پژوهی انگاره های اجتماعی تحول هندسه قدرت جهانی در سطح (ملی، منطقه ای و بین المللی)"، "مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار و پیچ تاریخی"؛ عنوان نشست های تخصصی صبح امروز همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی هستند.
گفتنی است همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با حضور جمعی از نخبگان اندیشمندان، رهبران و متفکران جهان اسلام از 32 کشور جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.
انتهای پیام/

مقدم فر: دیپلماسی عمومی ابزار کارامد جهان اسلام برای تغییر "هندسه قدرت جهانی" است

49