مهانپرست: برگزاری همایش "نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی" شاهدی بر اقتدار ایران است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

مهانپرست:
برگزاری همایش "نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی" شاهدی بر اقتدار ایران است
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه گفت: برگزاری همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهاین" می تواند بار دیگر شاهدی برای این مدعا باشد که جامعه اسلامی با وجود یک رهبر مقتدر موانع و مشکلات پیش روی خود را پشت سر خواهد گذاشت.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، رامین مهانپرست در خصوص مطرح شدن شکل گیری هندسه جدید جهانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در این خصوص لازم است به این نکته اشاره کنیم که مقام معظم رهبری با توجه به تحولات مختلف بین المللی و بیداری اسلامی حدود یک سال و نیم قبل به پیچ بزرگ تاریخی که دنیا در آن قرار گرفته است، اشاره کردند که این مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی به نقش آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه و در میان کشورهای اسلامی اشاره کرد و افزود: کشور ما به عنوان الهام بخش بیداری اسلامی در منطقه می تواند در این پیچ بزرگ تاریخی به یاری کشورهای منطقه بیاید و راه را به آنها نشان دهد.
سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه به منطقه جغرافیایی که کشورهای اسلامی در آن واقع شده اند، اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای اسلامی در منطقه ای از لحاظ جغرافیایی قرار گرفته اند که هم از بعد سیاسی و هم از بعد اقتصادی در معادلات جهانی بسیار حائز اهمیت هستند و به همین دلیل مجموعه کشورهای اسلامی باید این موقعیت ممتاز خود را بشناسند و از آن به بهترین نحو برای معرفی پیام اسلام استفاده کنند.
مهانپرست با تشریح شرایط حال حاضر کشورهای جهان افزود: با توجه به مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در جهان وجود دارد، معتقدم که در صحنه جهانی شرایط جدیدی در حال شکل گیری است که کشورهای اسلامی هم در این شرایط جدید نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه کشورمان یادآور شد: برگزاری چنین نشست هایی می تواند بار دیگر شاهدی برای این مدعا باشد که جامعه اسلامی با وجود یک رهبر مقتدر موانع و مشکلات پیش روی خود را پشت سر خواهد گذاشت.

مهانپرست: برگزاری همایش "نقش اسلام در هندسه قدرت جهانی" شاهدی بر اقتدار ایران است

49