موشک‌هایمان شهرهای صهیونیستی را به شهرهایِ اشباح تبدیل خواهد کرد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

موشک‌هایمان شهرهای صهیونیستی را به شهرهایِ اشباح تبدیل خواهد کرد

 

«یحیی السنوار»، رئیسِ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در دیدار با جوانانِ فلسطینی در نوارغزه خاطر نشان کرد: «ما در نوار غزه یک قدرتِ نظامی در اختیار داریم که دشمن آن را کاملاً در محاسباتِ خود قرار داده است، این مسئله سری و یک راز نیست که می‌گوییم مردانِ ما صدها کیلومتر زیرِ زمین حفر کرده‌اند، ما اتاق‌هایِ فراوانی برایِ کنترل و فرماندهیِ روی زمین و زیرِ زمین در اختیار داریم.»

وی افزود: «در صورتی که دشمن به فکرِ ورود به نوار غزه بیفتد، ما صدها کمین در برابرش ایجاد خواهیم کرد که در این هنگام فرزندانِ ما از زیر زمین با گلوله‌هایِ ضد زره که در نوار غزه ساخته شده با آن‌ها مقابله خواهند کرد؛ گلوله‌های ما که در نوارِ غزه ساخته شده، تانک‌های قدرتمند در جهان را به آهن پارۀ سوخته تبدیل خواهد کرد.»

السنوار با تأکید بر غافلگیر شدنِ سران رژیم صهیونیستی از قدرتِ سلاح مقاومت تصریح کرد: «ما هزاران راکت در اختیار داریم که در صورتی که اشغالگران به خود جرأت دهند به مسائلِ ملی بزرگِ ما تعدی کنند، شهرهایشان را به شهرهایِ اشباح تبدیل خواهد کرد.»

وی دربارۀ تهدیدهای اشغالگران علیه نوار غزه اظهار داشت: «ما اظهاراتِ سران اشغالگران را شنیدیم که تهدید می‌کنند و هشدار می‌دهند، ما به آن‌ها که رجزخوانی می‌کنند، اعلام می‌کنیم که ما در انتظارِ شما هستیم، هرگاه موفق به تشکیلِ دولت شدید، خواهیم داد که چه کاری انجام خواهید داد.»

السنوار همچنین از حمایت‌هایِ جمهوری اسلامی ایران از ملتِ فلسطین و مقاومتِ مشروع آن‌ها در برابر اشغالگری تمجید کرد و به صراحت گفت: «اگر حمایتِ ایران از مقاومتِ غزه و فلسطین نبود، به این وضعیتی که هستیم نمی‌رسیدیم، برادرانِ ما در ایران در همۀ زمینه‌ها از ما حمایت کردند.»

رئیس جنبشِ حماس در نوارغزه همچنین دربارۀ کرانه باختری گفت: «کرانه باختریِ اشغالی، انبارِ باروت در برابرِ اشغالگران به شمار می‌رود و شجاعتِ مردان و زنانش می‌تواند دشمن را در سرزمینشان ریشه‌کن کند.»

وی دربارۀ پروندۀ امنیت در نوار غزه تصریح کرد: «تلاش‌هایِ گسترده‌ای از سویِ دستگاه‌های اطلاعاتیِ اشغالگران به صورتِ شبانه روز برایِ ضربه زدن به حالتِ ثباتِ امنیتی در نوار غزه جریان دارد و دستگاه‌هایِ امنیتیِ ما توانستند چندین شبکۀ مشکوک که به نفعِ دشمن فعالیت می‌کرد، و برایِ ضربه زدن به ثبات تلاش می‌کردند، متلاشی کنند.»

السنوار دربارۀ پروندۀ عادی‌سازیِ روابطِ اعراب و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «پایتخت‌های عربی درهای خود را به رویِ سران رژیم اشغالگر با وجودِ ریخته شدنِ خونِ فلسطینیان گشوده‌اند به طوری که برخی حکام در راستایِ عادی‌سازیِ روابط با سرعت به برقراریِ روابط با دشمن شتافته‌اند تا دشمن را به پیشبردِ قراردادهایش به زیانِ مسئلۀ فلسطین کمک کنند.»

وی ادامه داد: «هدف از محاصره به زانو درآوردن و گرسنه نگه داشتنِ ملت ما است تا در نهایت به کودتا علیهِ مقاومت دست بزنند.»

منبع خبر: العالم

موشک‌هایمان شهرهای صهیونیستی را به شهرهایِ اشباح تبدیل خواهد کرد

49