موفقیت‌های علمی کشور ریشه در حماسه دفاع مقدس دارد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: باید ابتدا تکریم و تعظیم خود به مقام والای امام(ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس را ابراز کنیم زیرا دفاع مقدس خود یک آموزش و پرورش بزرگ و مؤثر بود و در آن تفاوت دفاع با جنگ و از خودگذشتگی و ایثار با منفعت‌طلبی و دنیاطلبی به روشنی آشکار شده بود.

وی با تأکید بر مفهوم «امید» و با بیان این که بزرگترین قشر امیدآفرین برای آینده، نسل جوان است، افزود: یک نسل امیدوار و دارای آرمان که آینده را روشن می‌بیند می‌تواند ضمن ایثارگری میدان‌های بزرگی مانند دفاع مقدس را اداره کند.

وی ضمن بیان این مطلب که میزان محور بودن امید و آرمان‌خواهی و روشن دیدن آینده جامعه ایرانی در نگاه و رفتار ما و در کتب درسی است، ادامه داد: اگر امید را محور قرار دهیم می‌توانیم یاد دفاع مقدس را نیز در ذهن و روش و منش دانش‌آموزان جا بیندازیم و باید گفت تزریق روحیه ناامیدی به جامعه خیانت است.

موفقیت‌های علمی کشور ریشه در حماسه دفاع مقدس دارد

49