موفقیت پزشک ایرانی در کشف داروی سرطان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

موفقیت پزشک ایرانی در کشف داروی سرطان

 

پزشک ایرانی دارویی جدید برای درمان سرطان پروستات کشف کرده است.

 

دکتر شهریار کوچک پور و همکارانش در مرکز جامع درمان سرطان روزول پارک در آمریکا اعلام کردند یافته‌های آنان نشان می‌دهد که از داروی ری‌لو زوله riluzole که برای درمان بیماری ای.ال.اس ALS (نوعی بیماری پیشروندۀ دستگاه عصبی) به‌کار می‌رود، می‌توان برای درمان سرطان پروستات نیز بهره جست.

بر اساس بررسی این گروه پزشکی از این دارو می‌توان در مراحل اولیه و مراحل پیشرفته سرطان پروستات استفاده کرد. نتایج این پژوهش در شماره اخیر نشریۀ پروستات The Prostate منتشر شده است.

بر اساس بررسی این پزشک و همکارانش که نتایج آن در شماره اخیر نشریۀ پروستات The Prostate منتشر شده است می‌توان از این دارو در مراحل اولیه و مراحل پیشرفته سرطان پروستات استفاده کرد. از دهۀ 1940 به بعد آندروژن‌ها برای درمان پروستات به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شده‌اند و دهه‌ها کار از آن زمان تاکنون بر روی گیرنده‌های آندروژن یا AR انجام گرفته است.

اکنون این دارو که برای درمان بیماری ای.ال.اس به‌کار می‌رود از مسیری جداگانه قادر است بر این گیرنده‌ها تأثیر گذارد و سرطان یاد شده را در هر دو مرحلۀ اولیه و پیشرفته درمان کند. سرطان پروستات در بعضی از آقایان به‌صورت پنهان پیشرفت می‌کند و زمانی علائم خود را نشان می‌دهد که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده است.

منبع خبر: وبسایت شبکۀ خبر

موفقیت پزشک ایرانی در کشف داروی سرطان

49