نابودی برجام به نفع آمریکا نخواهد بود | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی طی گفتگویی تاکید کرد: اگر آمریکا مقابله با ایران را کلید بزند منفعل نخواهیم بود. وی در تحلیل اقدام احتمالی ترامپ در رابطه با توافق هسته ای، تاکید کرد: به نظر می‌رسد ترامپ و دولت آمریکا، در رابطه با برجام سه راهبرد موازی را دنبال می‌کنند. راهبرد حداقلی، فرسایش منافع و بی خاصیت کردن برجام برای ایران است. راهبرد دوم گرفتن امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی ایران از مسیر برجام و راهبرد سوم، تخریب برجام است.

عضو هیات نظارت بر برجام با بیان اینکه اشتباه بزرگتر اروپایی‌ها همراهی نسبی با راهبرد دوم ترامپ است، خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که ترامپ، دل به این همراهی ببندد و در نطق اعلام نظرش، ظاهراً از راهبرد سوم فاصله بگیرد. اما مسلم است و آنها کم و بیش درک کرده اند، که جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت تمام در مقابل این راهبرد ایستادگی کرده و دست رد به هر گونه زیاده طلبی و امتیاز خواهی جدید از قبل برجام، خواهد زد.

دریابان شمخانی تصریح کرد: این راهبرد قطعاً شکست خواهد خورد و شکست بزرگتر در این مسیر برای اروپایی ها خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: بعید نیست ترامپ، بی اعتناء به نظر اروپایی ها در اعلام نظرش، راهبرد سوم را نیز کلید بزند؛ هر چند که راهبرد دوم نیز نهایتاً به همین نقطه خواهد رسید. وی در پایان گفت: اگر برجام با هجمه آمریکا نابود شود، قطعا به نفع آنها نخواهد بود.

نابودی برجام به نفع آمریکا نخواهد بود

49