نخستین همایش سراسری «مهارت‌محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح» | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نخستین همایش سراسری «مهارت‌محوری در آموزش کارکنان نیروهای مسلح»

49