نقشه راه استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

نقشه راه استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

 
در منظومه‌ی گفتمانی انقلاب كبیر اسلامی، پیشرفت حقیقی آن‌ است كه درون‌زا و متّكى به استعداد درونى يك ملّت باشد. لذا این نگرش است كه به يك كشور و يك ملّت، وزن، اعتبار و ارزش ميدهد. رهبر انقلاب اسلامی در سال جاری در بیش از ۱۵ دیدار به تبیین ضرورت اتكا به «ظرفیت‌های درونی» و تقویت «استحكام ساخت داخلی» نظام پرداخته‌اند. از این رو،پایگاه اطلاع‌رسانیKHAMENEI.IRبا استفاده از این سخنان، نقشه‌ی راه«استحكام ساخت داخلی»نظام جمهوری اسلامی را تدوین و منتشر می‌كند. این محصول را از پیوندهای زیر دریافت كنید.
 
دریافت نسخه PDF - نقشه راه استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران  حجم فایل : 701 کیلوبایت دریافت نسخه تصویر - ضرورت و اهمیت استحكام ساخت داخلیحجم فایل : 282 کیلوبایت 
دریافت نسخه تصویر - الزامات استحكام ساخت داخلی  حجم فایل : 397 کیلوبایت دریافت نسخه تصویر - عناصر استحكام‌بخش وعناصر ضد استحكام ساخت داخلیحجم فایل : 284 کیلوبایت  دریافت نسخه تصویر - ارزیابی نظام جمهوریاسلامی در زمینه استحكام ساخت داخلی  حجم فایل : 348 کیلوبایت  دریافت نسخه تصویر - منابعحجم فایل : 265 کیلوبایت
 

49