نقشه راه استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

 
در منظومه‌ی گفتمانی انقلاب كبیر اسلامی، پیشرفت حقیقی آن‌ است كه درون‌زا و متّكى به استعداد درونى يك ملّت باشد. لذا این نگرش است كه به يك كشور و يك ملّت، وزن، اعتبار و ارزش ميدهد. رهبر انقلاب اسلامی در سال جاری در بیش از ۱۵ دیدار به تبیین ضرورت اتكا به «ظرفیت‌های درونی» و تقویت «استحكام ساخت داخلی» نظام پرداخته‌اند. از این رو،پایگاه اطلاع‌رسانیKHAMENEI.IRبا استفاده از این سخنان، نقشه‌ی راه«استحكام ساخت داخلی»نظام جمهوری اسلامی را تدوین و منتشر می‌كند. این محصول را از پیوندهای زیر دریافت كنید.
 
دریافت نسخه PDF - نقشه راه استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران  حجم فایل : 701 کیلوبایت دریافت نسخه تصویر - ضرورت و اهمیت استحكام ساخت داخلیحجم فایل : 282 کیلوبایت 
دریافت نسخه تصویر - الزامات استحكام ساخت داخلی  حجم فایل : 397 کیلوبایت دریافت نسخه تصویر - عناصر استحكام‌بخش وعناصر ضد استحكام ساخت داخلیحجم فایل : 284 کیلوبایت  دریافت نسخه تصویر - ارزیابی نظام جمهوریاسلامی در زمینه استحكام ساخت داخلی  حجم فایل : 348 کیلوبایت  دریافت نسخه تصویر - منابعحجم فایل : 265 کیلوبایت
 

نقشه راه استحكام ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

49