نقشۀ امارات برایِ دائمی کردنِ سیطرۀ خود بر بندرِ المخا و تنگه باب المندب | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نقشۀ امارات برایِ دائمی کردنِ سیطرۀ خود بر بندرِ المخا و تنگه باب المندب

 

پایگاهِ اینترنتیِ «العربی الجدید» به نقل از منابعِ آگاه فاش کرد: «امارات درصددِ جدا کردن شهر و بندرِ المخا، مناطقِ حیاتی ذباب، موزع و باب المندب و تشکیلِ منطقۀ ویژه جدیدی با نامِ اقلیم المخا است به گونه‌ای که مناطقِ دیگری نظیر جزیرۀ راهبردیِ «میون» و «رأس عمران» در نزدیکیِ تعز که از لحاظِ اداری وابسته به شهرِ عدن هستند هم به این منطقه ملحق شوند.»

به گفتۀ این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، امارات با جدا کردنِ مناطقِ مذکور و تغییرِ جغرافیای آن به دنبالِ تشکیل یک اقلیم جنوبی است که ادامۀ اشغالگری امارات را در این مناطق و گذرگاه‌هایِ دریاییِ راهبردی و تسلط بر ادارۀ آنجا، ثروت‌ها و منابعِ آن را تسهیل می‌کند.

این اتفاق بر خلافِ توافق ریاض میان طرف‌هایِ درگیر در جنوب یمن یعنی دولتِ «منصور هادی» و شورای انتقالیِ جنوب رخ داده است. المخا یکی از قدیمی‌ترین بنادرِ نه تنها در یمن بلکه در شبه جزیرۀ عربستان و خلیج‌فارس است. اهمیتِ المخا از حیثِ نزدیکی آن به کریدور بین المللی در دریایِ سرخ با فاصلۀ تنها شش کیلومتر و موقعیتِ راهبردیِ آن حاصل شده است. تنگۀ باب المندب هم برایِ تجارت بین‌المللی از اهمیتِ زیادی برخوردار است، زیرا این، یک مسیر راهبردی برایِ تجارتِ نفت بین منطقۀ عربی و کشورهایِ اروپایی است و امکانِ ارتباط بین خلیج فارس و دریایِ مدیترانه را از طریقِ کانال سوئز فراهم می‌کند.

«هشام العمری»، پژوهشگر اقتصادی گفت: «اهمیت بندر المخا از حیثِ نزدیکیِ آن به آبراه‌هایِ بین‌المللی است که اروپا، آفریقایِ شرقی، آسیای جنوبی و غرب آسیا را به هم پیوند می‌زند.» العمری با اشاره به اینکه امارات اصرار دارد چنین مناطقی را تحتِ کنترل خود نگه دارد، افزود: «موقعیت جغرافیاییِ ممتاز المخا در مناطقِ جنوبی و مرکزی در یمن و نزدیکیِ آن به تنگۀ باب المندب و کشورهایِ شاخ آفریقا و دریایِ عربی؛ همۀ این ویژگی‌ها بندر المخا را مهم و راهبردی کرده است.»

منبع خبر: شبکۀ الکوثر

نقشۀ امارات برایِ دائمی کردنِ سیطرۀ خود بر بندرِ المخا و تنگه باب المندب

49