نماينده دائم ايران در سازمان ملل: برجام اعتبار بين المللي رژيم عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي است/3 فرض غلط ترامپ | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نماينده دائم ايران در سازمان ملل در سرمقاله اي در نيويورك تايمز مفروضات غلط دولت ترامپ درباره برجام را برشمرد و تاكيد كرد برجام توافقي مبتني بر قطعنامه شوراي امنيت و اعتبار بين المللي رژيم عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي است.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در يادداشت غلامعلي خوشرو آمده است: دولت ترامپ در 15 اكتبر بايد براي سومين بارتصميم بگيرد كه پايبندي كشور من (ايران)، به برنامه جامع اقدام مشترك - توافق هسته اي سال 2015 بين ايران، 5 عضو دايم شوراي امنيت بعلاوه آلمان- را گواهي كند يا خير!
وي افزوده است: اين گواهي بخشي از خود توافق نيست كه سازمان بين المللي انرژي اتمي را به عنوان تنها نهاد صالح براي راستي آزمايي پايبندي ايران مي داند. ايده گواهي كاخ سفيد را كنگره ايالات متحده در 2015 مطرح كرد. به طورخلاصه، اين يك مساله داخلي آمريكاست، اگرچه مساله اي است كه بصورت بالقوه مي تواند تعهدات آمريكا وفق توافق هسته اي را متاثر نمايد.
نماينده ايران درسازمان ملل ادامه داده است: دولت ترامپ تاكنون دو مرتبه در آوريل و ژوئيه پايبندي ايران را تاييد كرده است. آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از صدها بازرسي، پايبندي ما به تعهداتمان تحت توافق را در 8 گزارش خود تاييد كرده است. كشورهاي اروپايي نيز نگراني ندارند. باوجود اين، در آستانه 15 اكتبر گزارش شده است كه دولت ترامپ از گواهي پايبندي ايران خودداري خواهد كرد كه اين امر مي تواند باعث تحميل تحريم ها توسط كنگره در نقض توافق گردد.
خوشرو با بيان اينكه رئيس جمهوري آمريكا و تندروها در واشنگتن دلايلي دارند كه فكر مي كنند،كاخ سفيد بايستي اين مسير را تعقيب كند، اضافه كرده است: ديدگاه آنها براساس يكسري مفروضات نادرست در مورد توافق شكل گرفته كه لازم است در مورد آن ها توضيح داده شود.
وي اظهار كرده است: اول اينكه برخي مخالفان توافق ادعا مي كنند برجام 'بدترين توافق ايالات متحده با يك كشور ديگراست'. اين ادعا يك واقعيت مهم را فراموش مي كند: توافق هسته اي يك توافق دوجانبه بين تهران و واشنگتن نيست. در واقع، توافقي چندجانبه كه نيازمند تصويب كنگره آمريكا يا مجلس ايران هم باشد، نيست. بلكه يك قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است. علت حمايت گسترده اعضاي شوراي امنيت و آنتونيو گوترش، دبيركل ملل متحد، از توافق نيز همين امر است.
نماينده ايران درباره مفروض دوم هم نوشته است: مفروض نادرست دوم اين است كه توافق به معناي ديكته كردن سياست هاي ايران در مسايل غيرمرتبط با برنامه هسته اي است. مطلب هرگز اينگونه نبوده است. هميشه روشن بوده كه مسير دستيابي به يك توافق هسته اي به معناي جدا كردن ديگر نگراني هاي ژئوپلتيك است.
خوشرو يادآور شده است: تمام كساني كه در سال ها گفتگوي منجر به برجام دخيل بوده اند، اين امررا تصديق مي كنند. بطور مثال، حتي زماني كه روسيه و ايالات متحده برسربسياري از مسايل ديگر در خاورميانه اختلاف نظر داشتند، قادر به همكاري در اين ميز مذاكرات بودند.
وي تاكيد كرده است: گزارش هاي كنوني بيانگر تمايل دولت ترامپ به ارتباط توافق هسته اي با برنامه موشكي ايران هستند كه كاملا وراي هدف برجام است. قطعنامه 2231 شوراي امنيت كه توافق هسته اي را در برگرفته، از ايران 'دعوت مي كند' كه روي ' موشك هاي طراحي شده براي داشتن قابليت حمل سلاح هسته اي' كار نكند.
نماينده جمهوري اسلامي ايران تصريح كرده است: كشور من به دنبال توسعه يا دستيابي به سلاح هسته اي نيست و اين عبارت پردازي كه به دقت مذاكره و تدوين شده، ما را از توسعه فنآوري نظامي متعارف بازدارنده كه بسياري كشورهاي ديگر دارند، باز نمي دارد.
خوشرو درباره مدت زمان اجراي محدوديت هاي برجام هم نوشته است: مفروض نادرست سوم مربوط به وجود 'مقررات زوال پذير'
sunset clause در توافق است. بدين شكل كه ايران ظرف يك دهه از هرگونه بازرسي يا محدوديتي در برنامه هسته ايش فارغ خواهد شد. درست است كه برخي مقررات مربوط به محدوديت ها خاتمه خواهد يافت اما جوانب مهم بازرسي ها خاتمه نخواهد يافت.
وي خاطرنشان كرده است: علاوه بر اين، توافق مقرر داشته كه 6 سال ديگر از الان - با فرض اينكه همه طرف هاي به تعهدات شان پايبند بمانند- ايران بايستي پروتكل الحاقي به پادمان هاي هسته اي را به عنوان بخشي از معاهده عدم اشاعه تصويب نمايد.
نماينده ايران در يادداشت خود ادامه داده است: اين امر بازرسي هاي گسترده آژانس بين المللي اتمي ايران در كشور من را در پي خواهد داشت. پس از دوره هاي زماني مندرج در برجام، ايران به برنامه هسته ايش براي اهداف پزشكي و انرژي به عنوان عضو عادي جامعه بين المللي و امضاء كننده معاهده عدم اشاعه ادامه خواهد داد.
خوشرو تصريح كرده است: ما ايراني ها - همانند ديگر ملت هاي حاضر در مذاكرات برجام، جامعه بين المللي و كارشناسان عدم اشاعه- توافق هسته اي را يك دستاورد مهم ديپلماتيك مي دانيم كه اعتباري براي رژيم بين المللي عدم اشاعه به همراه دارد. از ميان 7 كشوري كه توافق هسته اي را مذاكره كردند، انعقاد توافق فقط در آمريكا بحث برانگيراست.
به گزارش ايرنا، وي افزوده است: هرآنچه كه رئيس جمهور و كنگره در مورد گواهي مجدد انجام مي دهند نهايتا يك مساله داخلي است. اما اگر ايالات متحده مي خواهد در مذاكرات چندجانبه آتي معتبر باقي بماند، نمي تواند عليه اجماع بين المللي اقدام كند و تلاش هاي ديپلماتيك گذشته را كنار بگذارد اعم از اينكه تلافي سياسي عليه دولت قبلي يا بخشي از ارزيابي مجدد منافع ملي آمريكا باشد.

نماينده دائم ايران در سازمان ملل: برجام اعتبار بين المللي رژيم عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي است/3 فرض غلط ترامپ

49