نمایندۀ چین: آشتی یمن باید برقرار شود | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نمایندۀ چین: آشتی یمن باید برقرار شود

 

«وو هایی تائو» معاون نماینده چین در سازمان ملل، روز سه­شنبه 20 شهریور گفت: حل سیاسی تنها راه تحقق و برقراری صلح پایدار در یمن است. وی طرف­های مسئلۀ یمن را به پیشبرد آشتی یمن دعوت کرد. شورای امنیت روز سه­شنبه دربارۀ وضعیت یمن جلسه علنی تشکیل داد.

وو هایی تائو در این نشست گفت مذاکرات ژنو دربارۀ مسئله یمن در زمان مقرر برگزار نشد. چین از این که طرف­های مسئله نتوانستند این فرصت را غنیمت بشمرند، متأسف است. فرستادۀ ویژه سازمان ملل در مسئله یمن گفت که تماس با طرف­های درگیر در مسئلۀ یمن ادامه دارد و تلاش بر این است که به مدار گفتگوی سیاسی بازگردند. وو هایی تائو گفت در حال حاضر درگیری در یمن ادامه دارد و بحران انسانی شدت گرفته، عمیقاً در صلح و امنیت منطقه تاثیر گذاشته است. مردم یمن و جامعۀ جهانی انتظار دارند طرفهای مسئله به مدار حل سیاسی بازگردند. امیدواریم طرف‌های ذی­نفوذ نیز طرف­های درگیر در یمن را به نشان دادن روحیۀ آشتی و کاهش اختلافات و پرهیز از دامن زدن به درگیری­ها وادار کنند تا صلح و امنیت و ثبات هر چه زودتر در این کشور تحقق یابد.

منبع خبر: China Daily

نمایندۀ چین: آشتی یمن باید برقرار شود

49