نگراني شديد رژيم صهيونيستي از ايران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

روزنامه صهيونيستي «تايمز اسرائيل» در گزارشي درباره افزايش توان موشكي ايران به صحبت هاي اخير وزير دفاع ايران اشاره كرد و نوشت: «وزير دفاع ايران اولويت نظامي كشورش را ترقي در زمينه برنامه موشكي اعلام كرده و علناً از صادر كردن اين فناوري به كشورهاي همسايه خبر داده است.» اين روزنامه افزود: «در تنش هاي اخير به وجود آمده در منطقه خاورميانه (غرب آسیا)، ايران نيز به دنبال افزايش قدرت نظامي خود به ويژه ترقي برنامه موشكي است. تحليلگران با توجه به سخنان صريح ژنرال حاتمي، بر اين باورند كه ايران توانسته است قدرت نظامي خود را گسترش دهد و به راحتي در مسائل اختلافي، مانند سوريه و عراق ورود پيدا كرده و روند بازي را تغيير دهد. در اين ميان، اين اسرائيل است كه به شدت از ارسال سلاح و راكت هاي ايران به حماس و حزب الله ابراز نگراني كرده و بر اين باور است كه اقدامات ايران به شدت براي اسرائيل خطرناك است. كاملاً روشن است كه ايستادگي هاي ايران در زمينه پيشبرد توان نظامي و به ويژه موشكي جواب داده است و اكنون برخلاف چند سال گذشته كه بيشتر رسانه هاي صهيونيستي دائماً از حمله به تأسيسات هسته اي ايران سخن مي گفتند، حتي حرفي از حمله به كارخانه توليد سلاح ايران در لبنان زده نمي شود.»

نگراني شديد رژيم صهيونيستي از ايران

49