هاشمي، سرپرست وزارت علوم: گفته هاي پريشان ترامپ نشاندهنده ديپلماسي موفق دولت يازدهم است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سيد ضياء هاشمي روز يكشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار حوزه دانشگاه ايرنا با اشاره به سخنان رييس جمهوري آمريكا عليه ملت ايران اظهار داشت: صحبت هاي ترامپ يك سند روشني بر جايگاه رفيع فرهنگ ايراني و اقتدار بالاي دولت يازدهم بود.
سرپرست وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: ترامپ نشان داد كه فردي كه در جايگاه ابرقدرت دنيا مطرح است در مواجه با عظمت ايران اسلامي، برخوردي از موضع ضعف دارد.
وي افزود: ديپلماسي آمريكا به سياست هاي علمي سردمداران نظام جمهوري اسلامي ايران به چالش كشيده شده و ترامپ نشان داد كه رييس جمهوري آمريكا ديگر جايگاه برتر در دنيا را ندارد.
هاشمي خاطرنشان كرد: واكنش هاي جهاني كه بلافاصله پس از سخنراني ترامپ ابراز شد نيز نشان داد كه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بسيار موفق عمل كرده و گوياي اين امر بود ايران امروز در عرصه بين المللي تنها نيست.
وي يادآور شد: همچين واكنش ها به ادعاهاي ترامپ نشان داد كه عقلانيت و تدبير دولتمردان ايران اسلامي در دنيا جواب داده و اين يك نكته روشني براي تاريخ ديپلماسي در جمهوري اسلامي ايران بود كه بتوانيم در عرصه روابط بين الملل بتوانيم از دانش روز استفاده كنيم.
سرپرست وزير علوم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: علم ديپلماسي يك سرمايه بسيار بزرگي است كه خوشبختانه ديپلمات هاي فرهيخته ايراني از آن برخوردار هستند و خرسنديم كه همكاران تحصيلكرده ما در عرصه ديپلماسي توانستند براي كشور افتخارآفريني كرده و بلعكس، ضعف و ذلت را در بين دشمنانمان ايجاد كنند.
هاشمي اظهار داشت: اميدواريم همكارانمان در حوزه هاي مختلف به ويژه در عرصه ديپلماسي در بهره گيري از دانش بين المللي بيش از گذشته موفق باشند و همچنان افتخارآفريني كنند.
وي همچنين گفت: تحريف عنوان خليج فارس توسط ترامپ نشان داد كه در راس دولت آمريكا شخصيتي حضور دارد كه بهره كافي از علم و ادب ندارد و ما پيامي به همكارانمان در دانشگاه هاي آمريكايي داريم كه آموزش بيشتري به رييس جمهوري خود بدهند.
رييس جمهوري آمريكا عصر جمعه 21 مهر ماه در رونمايي از سياست جديد خود در قبال جمهوي اسلامي ايران، ضمن توهين به مردم ايران، به طرح مجدد اتهامات بي اساس خود نسبت به نظام اسلامي پرداخت.
ترامپ همچنين در اين سخنراني، از واژه جعلي «خليج عربي» به جاي «خليج فارس» استفاده كرد.
اقدام رييس جمهوري آمريكا با واكنش هنرمندان مواجه شد و بسياري از آنها با درج پيام هاي مختلف در صفحه هاي اجتماعي، بر نام بلند خليج فارس تاكيد كردند.

هاشمي، سرپرست وزارت علوم: گفته هاي پريشان ترامپ نشاندهنده ديپلماسي موفق دولت يازدهم است

49