هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان، آمرزش‌خواهی است. رسول اکرم (ص)، نهج‌الفصاحه 101 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان، آمرزش‌خواهی است. رسول اکرم (ص)، نهج‌الفصاحه 101

49