همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

همایش استحکام

 

 دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار می کند 

 

همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

اهداف ومحورهاي همایش :

 

الف) تبیین گفتمان حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه ) و حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در موضوع استحکام ساخت قدرت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

 ب) تدوین و توسعه مفاهیم ، نظریه ها و تجارب در موضوع استحکام ساخت قدرت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

 ج)شناخت موانع و آسیب پذیری های استحکام ساخت قدرت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

د)تبیین الگوی اسلامی – ایرانی استحکام ساخت درونی کشور.

 ه)گفتمان سازی وترویج اندیشه خود اتکائی ودرون زایی قدرت در بین نخبگان و مردم.

 و)بستر سازی علمی به منظور تبدیل ایده درون زایی قدرت به دکترین ، سیاست ها و راهبردها ی اداره نظام جمهوری اسلامی.

ز)تبیین نقش مردم، مدیران و نهادهای رسمی و اجتماعی در استحکام بخشی ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران

 

جهت ورود به سایت همایش کلیک کنید 

 

دانلود فرمت مقالات همایش استحکام ساخت درونی نظام

همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

49