همایش «آیندۀ جهان اسلام در افق 1414 ش» | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

آیندۀ جهان اسلام در افق 1414 شمسی

 

جهان اسلام و به‌ویژه منطقۀ غرب آسیا در سال‌های اخیر کانون تحولات مهم و بحران‌های متعدد بوده است. مسائلی که برخی در سال‌های اخیر به‌وجود آمده و برخی دیگر ریشه در دهه‌ها و بلکه سده‌های گذشته دارد. به‌دلیل اهمیت موضوع، تاکنون کتب، مقالات و تحقیقات زیادی انجام شده و نیز همایش‌های متعددی برگزار شده است. اما نقطۀ اشتراک اکثر این مطالعات، پسینی بودن و فقدان رویکرد آینده پژوهانه است. دینامیک پیچیدۀ منطقه و خلاء وجود تصویری دقیق بر پایۀ مطالعات روشمند از آینده‌های محتمل و مطلوب پیش‌رو، تصمیم‌سازی و تدوین استراتژی برای آینده را با مشکل مواجه نموده و هزینه تصمیمات کلان را افزایش داده است.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای که به‌طور فعالانه در تحولات منطقه حضور داشته و مدام در حال تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از این تحولات است، لاجرم نیازمند شناخت تحولات حال و آینده، و تدوین استراتژی برای آینده‌های محتمل و ریل‌گذاری برای آینده مطلوب است. برای دستیابی به این مهم، همایش «آیندۀ جهان اسلام در افق 1414 ش» به همت مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسلام و با همکاری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

همایش «آیندۀ جهان اسلام در افق 1414 ش»

49