همایش تخصصی محدود سیر تکوین تمدن نوین اسلامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

همایش تخصصی محدود سیر تکوین تمدن نوین اسلامی

همایش تخصصی محدود با عنوان "سیر تکوین تمدن نوین اسلامی" توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و همکاری مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا، در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1394 برگزار گردید.

49