همایش تخصصی محدود سیر تکوین تمدن نوین اسلامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

همایش تخصصی محدود با عنوان "سیر تکوین تمدن نوین اسلامی" توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و همکاری مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا، در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1394 برگزار گردید.

همایش تخصصی محدود سیر تکوین تمدن نوین اسلامی

49