هند، موشکی حاملِ ۱۴ ماهواره به فضا پرتاب کرد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

هند، موشکی حاملِ ۱۴ ماهواره به فضا پرتاب کرد

 

ایسرو[1]، سازمان تحقیقاتِ فضایی هند روز چهارشنبه (5 آذر 1398) موشکِ سنگین «PSLV[2]-C47» به همراه ۱۴ ماهواره را از مرکزِ «ساتیش باهاوان» در ایالت «اندرا پرادش» با موفقیت به فضا پرتاب کرد. با پرتاب این موشک، سازمانِ ایسرو به رکوردِ پرتابِ موفقیت‌آمیز ۳۰۰ ماهوارۀ خارجی دست یافت.

سازمان ایسرو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ماهوارۀ کارتوسات-3 که متعلق به هند است می‌تواند تصاویر با کیفیتِ بالا از زمین تهیه کند و در فاصلۀ ۵۰۴ کیلومتری از سطحِ زمین قرار گرفته است.»

این بیست و یکمین پرتابِ موفقیت‌آمیز موشک «PSLV-C47» با قابلیتِ حمل ماهواره‌های سنگین و فوق سنگین محسوب می‌شود.

در ماه سپتامبر بود که مأموریتِ اعزامِ کاوشگر هند به کرۀ ماه در مرحلۀ آخر با شکست مواجه شد. کاوشگرِ هند موسوم به ویکرام قرار بود در قطبِ جنوبِ ماه فرود آید اما این کاوشگر در فاصلۀ دو کیلومتریِ سطح ماه ارتباطِ خود را با اتاقِ کنترل از دست داد.

مأموریتِ پیشین هند به ماه، چندرایان-1 نام داشت. در این مأموریت هند یک ماهواره در مدارِ کرۀ ماه قرار داد. هند همچنین یک ماهواه به کرۀ مریخ اعزام کرده است که این مأموریت «مانگلایان» نام گرفته است.

سازمان تحقیقاتِ فضایی هند به دنبالِ توسعۀ تکنولوژی بومی جهتِ استفادۀ دوباره از موشک‌هایِ استفاده شدۀ این سازمان است. این سازمان در سالِ گذشته (سال 1397) با ثبتِ رکود بی سابقۀ پرتاب ۱۰۴ ماهواره با یک موشک به فضا از جزیرۀ کوچک «سریهاریکوتا» در جنوبِ هند با پشت سرگذاشتنِ رقبای بزرگی همچون روسیه و آمریکا، تاریخ ساز شد.

جزیرۀ کوچک سریهاریکوتا درصنعتِ فضایی هند، حکم دماغۀ «کاناورال» در ایالتِ فلوریدای آمریکا را دارد که تاکنون موشک‌هایِ فضایی و ماهواره‌هایِ بسیاری از این جزیره به فضا پرتاب شده است.

سکویِ پرتاب موشکِ جزیرۀ سریهاریکوتا تاکنون با پرتابِ بیش از ۲۰۰ ماهواره از کشورهایِ مختلف، میزبان برنامه‌هایِ جاه طلبانۀ فضاییِ هند است.

منبع خبر: ایرنا

 

[1] Indian Space Research Organization

[2] Polar Satellite Launch Vehicle

هند، موشکی حاملِ ۱۴ ماهواره به فضا پرتاب کرد

49