هیچ کشوری اجازۀِ تعدی به ایرانِ اسلامی را به خود نمی‌دهد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

هیچ کشوری اجازۀِ تعدی به ایرانِ اسلامی را به خود نمی‌دهد

 

امیر سرتیپ «علیرضا صباحی‌فرد»، فرمانده نیرویِ پدافندِ هواییِ ارتشِ جمهوری اسلامی ایران در هشتمین همایشِ اشرافِ مالک‌اشترِ این نیرو اظهار داشت: «بهره‌مندی از فرمانده‌ایِ شجاع، مقتدر و رهبری مدبّر و با صلابت و فرصتِ زندگی در جامعۀ اسلامی دو نعمتی است که خداوند به ملتِ ایرانِ اسلامی عطا فرموده است.»

وی ادامه داد: «به واسطۀ صلابت و تدابیرِ فرمانده معظم کل قوا و اقتدارِ نیروهایِ مسلح تحتِ فرمان معظم‌لهِ ایشان است که هیچ کشوری حتی به صورتِ کلامی هم، به خود اجازۀ تعدی به جمهوری اسلامیِ ایران را نمی‌دهد.»

فرمانده نیرویِ پدافند هوایی ارتش در ادامه، اشراف برایِ فرماندهان را به مثابۀ نور و چراغ برایِ ماشین در شبِ تاریک دانست و تصریح کرد: «یک فرمانده فقط با اشرافِ کامل می‌تواند در مواجهه با حوادثِ مختلف در کمترین زمان درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.»

امیر سرتیپ صباحی فرد وظیفۀ نظارت بر اشراف را وظیفۀ شخصِ فرمانده دانست و تأکید کرد: «اگر فرمانده اشرافِ لازم بر اطلاعات در حوزه‌هایِ مختلفِ کارِ خود را نداشته باشد، نمی‌تواند تصمیمِ درست را اتخاذ کرده و گاهی این باعثِ زیانِ جبران ناپذیر به سازمان می‌شود.»

منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

هیچ کشوری اجازۀِ تعدی به ایرانِ اسلامی را به خود نمی‌دهد

49