وزیر سابق کشور تأکید کرد : ضرورت بررسی راهکارهای مقابله با تکفیری ها در همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

وزیر سابق کشور تأکید کرد
ضرورت بررسی راهکارهای مقابله با تکفیری ها در همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"
وزیر سابق کشور بر ضرورت بررسی راهکارهای مقابله با تکفیری ها در همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، مصطفی محمد نجار با اشاره به نقش جمهوری اسلامی و نیز اسلام ناب محمدی (ص) در بیداری جهان اسلام اظهار کرد: امروز بشریت تشنه پیام اسلام است چرا که پیام بیداری بخش جهان اسلام منطبق بر فطرت انسانی است.
وی افزود: امروز پیام بیداری بخش اسلام سبب هم گرایی بین مسلمانان جهان می شود.
وزیر سابق کشور خاطرنشان کرد: قطعا همایشاتی همچون همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" بستری را برای هم گرایی امت اسلامی فراهم می کند.
وی در ادامه با اشاره به وجود فتنه تکفیری ها در کشورهای اسلامی، گفت: باید راهکارهای مقابله با یکی از چالش های جدی امروز جهان اسلام که خطر تکفیری ها است را بررسی کنیم.
نجار در خاتمه با تاکید بر اینکه تکفیری ها از سوی بیگانگان حمایت و تقویت می شوند، ابراز کرد: باید در اینگونه همایشات به راهکارهای مقابله با تکفیری ها پرداخت و نیز ایده های جدید به منظور مبارزه و مقابله با این چالش جهان اسلام را بررسی کنیم.
گفتنی است همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با حضور جمعی از نخبگان اندیشمندان، رهبران و متفکران جهان اسلام از 32 کشور جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.
انتهای پیام/

وزیر سابق کشور تأکید کرد : ضرورت بررسی راهکارهای مقابله با تکفیری ها در همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"

49