پاکدامنی، زینت تهیدستی و شُکر، زینت توانگری است. امام علی (ع)، نهج‌البلاغه حکمت 68 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

پاکدامنی، زینت تهیدستی و شُکر، زینت توانگری است. امام علی (ع)، نهج‌البلاغه حکمت 68

49