پاکسازی آخرین پایگاه داعش در عراق | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ارتش و نیروهای مردمی عراق که در دو مرحله آخرین پایگاه داعش در عراق را آزاد کردند، اکنون در آخرین مرحله خود را برای خنثی سازی القائم از بمبها و تله های انفجاری آماده کردند.

اینجا شهر تازه آزاد شده القائم است . شهری که بیش از 3 سال است در اشغال داعش بود. نیروهای بسیج مردمی در کنار ارتش و پلیس عراق ، نقش مهمی در آزادسازی این شهر ایفا کردند.

فاصله شهر القائم تا گذرگاه ابوکمال سوریه کم است و داعش با گسیل کردن هزاران تروریست خارجی، بسیار تلاش کردتا مانع از آزادی شهر شود اما نتوانست.

پاکسازی آخرین پایگاه داعش در عراق

49