پیام تسلیت دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی مراتب همدردی و تسلیت خود را به مناسبت زلزله اخیر در غرب کشور به تمامی هموطنان عزیز بویژه اهالی مناطق آسیب دیده اعلام می نماید.

پیام تسلیت دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

49