چهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی اقتصادی» برگزار شد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدچهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی اقتصادی» برگزار شد

 

مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسۀ حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. چهارمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 3 دی‌ماه 1397 با عنوان «حکمرانی اقتصادی» با ارائۀ دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

 

گزارش این نشست را در این لینک مطالعه فرمایید.

چهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی اقتصادی» برگزار شد

49