کارشناس مسائل منطقه آسیای جنوب غربی: همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" موید نقش آفرینی ایران در منطقه است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

کارشناس مسائل منطقه آسیای جنوب غربی:
همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" موید نقش آفرینی ایران در منطقه است
یک کارشناس مسائل منطقه آسیای جنوب غربی گفت: همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" ابزار مهمی برای نقش آفرینی نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام در صحنه تحولات منطقه ای بوده و نیز موید نقش آفرینی جمهوری اسلامی در سطح منطقه است.
محمد اکرمی نیا در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، با تاکید بر ضرورت بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در خیزش های اسلامی منطقه اظهار کرد: این تحولات که از سه سال گذشته آغاز شده در واقع نشان دهنده پیام انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان اسلام است، از طرفی ماهیت این تحولات، ماهیتی اسلامی و ضداستکباری است یعنی همان آرمان های اسلامی امام راحل، بنابراین امروز شاهد تحقق این آرمان ها و انتشار پیام انقلاب اسلامی هستیم.
وی با اشاره به اینکه در کشورهای منطقه شاهد خیزش های عظیم مردمی و با هویت ضداستکباری هستیم، افزود: انقلاب اسلامی همچنین بعد از 35 سال سبب تحولات عمیقی در سطح داخل کشور ایران شده و امروز شاهد پیشرفت هالی زیادی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و غیره هستیم که این پیشرفت ها را انقلاب اسلامی فراهم آورده است.
این کارشناس مسائل منطقه آسیای جنوب غربی خاطرنشان کرد: این دستاوردها سبب شده که موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی در سطح منطقه ارتقا پیدا کند و کشور ایران که در زمان طاغوت، کشوری وابسته به دولت های استکباری و بی تاثیر در تحولات منطقه ای و بین المللی بود، امروز به قدرتی منطقه ای و تاثیرگذار تبدیل شود، حتی امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی به این مسئله اذعان دارند که بدون حضور و مشارکت نظام جمهوری اسلامی نمی توان مسائل منطقه جنوب غرب آسیا را حل و فصل کرد.
وی تصریح کرد: این موقعیت راهبردی که امروز به آن دست پیدا کردیم، به برکت انقلاب اسلامی بوده که در ایران به وقوع پیوست؛ در مقطع فعلی نیز جمهوری اسلامی نقشی موثر در هدایت و مدیریت تحولات دارد، تحولاتی که سبب تغییر هندسه قدرت جهانی می شود.
اکرمی نیا با تاکید بر اینکه تاثیرات انقلاب اسلامی در موج بیداری اسلامی کاملا مشهود است، افزود: بیداری و خیزش های مردمی که در کشورهای منطقه شکل گرفته از وسعت بسیار عظیمی برخوردار است گرچه آمریکا و برخی از کشورهای فرامنطقه ای تلاش دارند این بیداری را مصادره کرده و یا منحرف کنند و در راستای اهداف استعماری خود نشان دهند.
وی اضافه کرد: حتی ممکن است شاهد باشیم در برخی از کشورها به صورت موقتی و تاکتیکی موفقیت هایی کسب کرده باشند ولی به هرحال وقتی ما به عمق این حرکت ها نگاه کنیم شاهد آن خواهیم بود که این حرکت ها کاملا ضد استکباری، ضد استعماری و علیه قدرت های فرامنطقه است و به دلیل همین هویت و ماهیت قوی اسلامی نمی توان این حرکت ها را خاموش کرد.
این کارشناس مسائل منطقه آسیای جنوب غربی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش موثر علما و اندیشمندان جهان اسلام در هدایت و رهبری حرکت های اسلامی گفت: قطعا نتیجه این حرکت ها بروز قدرت اسلام در این هندسه قدرت جهانی است؛ دولت ها نیز در این راستا نقش موثری دارند که البته باید دولت های وابسته و سرسپرده به کشورهای استکباری در نهایت به خواسته های مردم خود تن دهند و مردم نیز که امروز بیدارتر و هوشیارتر از گذشته شدند، به حرکت خود ادامه دهند تا این هندسه قدرت جهانی تحول عظیمی پیدا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از راهکارها در راستای ایفای نقش علما و اندیشمندان جهان اسلام برگزاری همایش هایی چون همایش نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی است، اظهار کرد: این همایش ها و نشست ها سبب می شود که افکار عمومی ملت ها نسبت به این موضوعات حساس شود، بنابراین علمای جهان اسلامی باید نظرات خود را اعلام کنند تا مردم نیز بیدارتر شوند، امروز نگاه بسیاری از مردم کشورهای منطقه به همین همایش ها و نشست هاست.
اکرمی نیا خاطرنشان کرد: قطعا این همایش نیز ابزار مهمی برای نقش آفرینی نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام در صحنه تحولات منطقه ای است؛ همانطور که تاکنون به لحاظ فکری و نظری پیام انقلاب اسلامی همیشه جهت ساز بوده و افکار عمومی منطقه را جهت دهی کرده، این همایش نیز موید نقش آفرینی جمهوری اسلامی در سطح منطقه است.

کارشناس مسائل منطقه آسیای جنوب غربی: همایش "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی" موید نقش آفرینی ایران در منطقه است

49