کارکنان، استادان و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی مراتب همدردی خود را با مردم عزیز مناطق سیل زده کشور اعلام می نمایند. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

کارکنان، استادان و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی مراتب همدردی خود را با مردم عزیز مناطق سیل زده کشور اعلام می نمایند.

49