کسانی خواستار خروج ایران از عراق و سوریه‌اند که ما را محاصره اقتصادی کرده‌اند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  در همایش دلسوختگان وصل که در 8 اسفند برگزار شد گفتند امروز  کسانی خواستار خروج ایران از عراق و سوریه هستند که ما را محاصره اقتصادی کرده‌اند. اگر مبارزه ما با داعش نبود امروز سراسر اروپا صحنه بمب‌گذاری و انفجار بود. البته در داخل هم برخی از روی نادانی به حضور ایران در سوریه اعتراض می‌کنند که آنها را شماتت نمی‌کنیم.

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: قاسم سلیمانی هم برای اسلام، هم برای امنیت و هم برای جمهوری اسلامی می‌جنگد. من زمانی به سفیر فرانسه گفتم شما باید هزینه‌هایی را که ما در جنگ سوریه کرده‌ایم به ما بدهید البته هزینه‌های انسانی ما در این نبرد قابل شمارش نیست، ولی با این اقدام امنیت اروپا تامین شده است درحالی‌که آنها نه تنها کمکی به ما نمی‌کنند بلکه حاضر نیستند بگویند ایران چه اقداماتی در سوریه انجام داده است. سلام بر سردار، در واقع سلام به رهبری، سلام به مدافعان حرم و سلام به تمام مجاهدان راه خدا است.

کسانی خواستار خروج ایران از عراق و سوریه‌اند که ما را محاصره اقتصادی کرده‌اند

49