کلینی: ایران در شکل گیری هندسه جدید جهانی یک الگوست | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

کلینی:
ایران در شکل گیری هندسه جدید جهانی یک الگوست
یک کارشناس مسائل استراتژیک بین المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به فضایی که از استکبارستیزی و ضدصهیونیستی بودن خود در منطقه ایجاد کرده است، می تواند به عنوان یک الگو در شکل گیری هندسه جدید جهانی به حساب آید.
محمدفرهاد کلینی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، در خصوص شکل گیری هندسه جدید جهانی اظهار کرد: با توجه به مشکلات مختلف جوامع غربی و قدرت های جهانی، هیچ کدام از این کشورها نمی توانند مانند گذشته ادعا کنند که بدون نیاز به کمک دیگران می توانند نیازهایشان را برطرف کنند، بنابراین در عصری قرار داریم که دگرگونی در هندسه قدرت های جهانی رخ خواهد داد.
وی با اشاره به اهمیت دنیای اسلام در شکل گیری این هندسه جدید جهانی خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی با توجه به منطقه استراتژیکی که در آن واقع شده اند و منابعی که در اختیار دارند، در ترسیم هندسی جهانی قدرت ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.
این کارشناس مسائل بین المللی افزود: اگر به این نقش ظرفیت عظیم کشورهای اسلامی در صورت هم افزایی بیشتر را اضافه کنیم، خواهیم دید این کشورها می توانند بسیاری از معادلات بین المللی منطقه و جهان را تغییر دهند.
کلینی جمهوری اسلامی ایران را یک الگو در این خصوص دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش با توجه به فضایی که ناشی از استکبارستیزی و ضدصهیونیستی بودن خود در منطقه ایفا کرده است، می تواند به عنوان یک الگو به حساب آید به شکلی که در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ملت ایران و یا در جنگ های 33 روزه و یا 22 روزه با نمونه های مختلف آن رو به رو شدیم.
وی در پایان گردهم آوردن نخبگان جامعه اسلامی را برای تاثیرگذاری هرچه بهتر دنیای اسلام در این هندسه جدید جهانی بسیار مهم و پراهمیت برشمرد و افزود: در شرایط حاضر دانشگاهیان نخبگان و علمای جامعه اسلامی می توانند به هم افزایی ملل اسلامی برای تاثیرگذاری هرچه بهتر در ترسیم قدرت های جدید جهانی کمک کنند و شرایطی را فراهم آورند تا ظرفیت های خوبی که در امت اسلامی وجود دارد، برای مقابله با استکبار جهانی آزاد شود.

کلینی: ایران در شکل گیری هندسه جدید جهانی یک الگوست

49