گزارش اولين نشست علمي تخصصي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

اولين نشست علمي تخصصي با موضوع"انقلاب اسلامي ايران:بيداري اسلامي با الگوي جديد مقاومت"به عنوان يكي از نشست هاي مقدماتي دومين همايش "جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني" در مورخه 92/11/14 با حضور بيش از 70 نفر مدعو از سازمان ها و مراكز علمي در سالن همايش هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد. ابتداء رئيس بسيج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به ارائه گزارشي كوتاه از نحوه برگزاري دومين همايش ملي "جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني"كه در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار مي شود- پرداختند. در بخش اول اين نشست علمي جناب آقاي دكتر نبي ا... ابراهيمي به تبيين ديدگاه ها در موضوع رابطه مفهومي ميان انقلاب اسلامي ايران و انقلاب هاي منطقه پرداختند و نظريه هاي موجود در باب امنيت منطقه اي و انقلاب هاي نو ظهور به ويژه نظريه هاي "ادوارد سعيد" و امنيت از ديدگاه "هابز" را مورد نقد و بررسي قرار دادند. در ادامه جناب آقاي دكتر ابراهيم متقي دبير علمي همايش در خصوص تغيير هندسه قدرت جهاني و عوامل تاثير گذار بر آن به ايراد سخن پرداختند و مقوله تحول هندسه قدرت را در سه دوره انقلاب هاي صنعتي، انقلاب رسانه و انقلاب هويتي مورد بررسي و تحليل قرار دادند.

گزارش اولين نشست علمي تخصصي

49