گزارش برگزاری همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه عالی دفاع ملی در تاریخ 24 و 25 آبان 1394 برگزار شد. در این همایش دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور و استاد رحیم پور ازغدی سخنرانی کردند.

همچنین در روز اول همایش هشت نشست تخصصی در حوزه های زیر برگزار گردید :

 

1- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی

2- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگی اجتماعی

3- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نقش بسیج و کارکردهای آن

4- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیتی انتظامی

5- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری

6- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی

7- استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاسی و بین المللی

8-  استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفوذ دشمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش برگزاری همايش ملي استحكام ساخت دروني قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

49