گزارش دومين نشست علمي تخصصي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دومين نشست علمي- تخصصي با موضوع"بيداري اسلامي و چالش هاي امنيتي رژيم صهيونيستي" به عنوان يكي از نشست هاي مقدماتي دومين همايش "جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني" در تاريخ 92/11/19 در معاونت امور بين الملل سازمان بسيج برگزار شد. در ابتداي نشست آياتي چند از كلام الله مجيد قرائت شد و پس از آن جناب آقاي زينالي دبير جلسه سخناني پيرامون همايش "جايگاه و نقش دنياي جهان اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني" ايراد كردند. سپس دكتر دوست محمدي ضمن اشاره به اهميت بيداري اسلامي به عنوان يك جنبش ديني به تاثيرات آن بر محيط امنيتي منطقه به ويژه رژيم صهيونيستي پرداخت. در ادامه جناب آقاي دكتر حريري در دو بخش ابتدا چالش هاي امنيتي رژيم صهيونيستي- در نتيجه بيداري اسلامي – و سپس راهكارهاي اين رژيم براي مواجهه با اين چالش ها را مورد بررسي قرار داد.

گزارش دومين نشست علمي تخصصي

49